Akademiuddannelse i ledelse

Kom på niveau med ledelsen
Vil du udvikle dine personlige og faglige kompetencer på et højt niveau, få mere personlig gennemslagskraft, få styr på strategi, blive bedre til at kommunikere – og få papir på det hele? Spiller du en central rolle over for dine kollegaer, medarbejdere eller ledelse? Så er akademiuddannelsen i ledelse noget for dig.

Du bliver klogere på:
• Ledelse i praksis (obligatorisk).
• Organisations- og arbejdspsykologi (obligatorisk).
• Det strategiske lederskab (obligatorisk).
• Arbejdsmiljø og –ledelse (valgfrit).
• HR Management (valgfrit).
• Forandringsledelse (valgfrit).
• Kommunikation (valgfrit).

Akademiuddannelsen er relevant for dig, der er næstformand, afdelingsleder, tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant. Uddannelsen tages sideløbende med dit arbejde og er en internationalt anerkendt kompetencegivende uddannelse, der giver dig adgang til videreuddannelse på et højere niveau.
Under hele uddannelsen er det din hverdag, dine udfordringer og din arbejdsplads, der er i fokus.

Fagligt studiemiljø
På Konventum leverer vi dygtig og levende undervisning med masser af vejledning, fordi vi synes akademiuddannelsen er for alle, uanset skolebaggrund. Du får et stærkt netværk med dine medstuderende, fordi vi prioriterer det, og fordi I bor på kursusstedet. Vi kender til dit arbejdsliv, din arbejdsplads og dermed den virkelighed, du bevæger dig i til dagligt. Derfor kan vi være med til at gøre en forskel for dit arbejde.

Lyst til at vide mere?

Få mere at vide om Akademiuddannelsen og få sparring fra vores faglige konsulenter, hvis du er i tvivl om hvor vidt uddannelsen passer til dine arbejdsopgaver og udfordringer.

Målgrupper

Akademiuddannelsen henvender sig primært til medarbejdere, der spiller en central rolle i virksomheden, så som tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljø- repræsentanter, afdelingsformænd og næstformænd. Vores fokus på læringsstile gør uddannelsens komplekse indhold let at lære for alle.

Periode og metode

Akademiuddannelsen tager tre år og kan tages sideløbende med dit faste arbejde. Hvert modul tager ca. otte dage og tages hen over et halvt år. Derudover deltager du i to online forløb fra din PC derhjemme. Vores undervisere giver dig faglig vejledning hele vejen igennem. Hvert modul afsluttes med en eksamen.

Adgang til videreuddannelse

Akademiuddannelsen giver i alt 60 ECTS point og adgang til videreuddannelse på et højere niveau. Akademiuddannelsen på Konventum giver flere undervisningstimer end andre steder og styrker dig som tillidsvalgt. Vores tværfaglige studiemiljø giver mulighed for faglig networking med ligesindede og ro til fordybelse i studiet.

Kurser og uddannelser siden 1969

Siden 1969 har Konventum skabt unikke tværfaglige rammer om fagbevægelsens mange kurser og uddannelser. Tusindvis af kursister er kommet her fra starten og oplever Konventum som deres andet hjem. Mange nye er kommet til og har stadig meget at opleve. Sammen skaber vi de optimale rammer for inspirerende tværfaglige netværk, aktuelle, samfundsrelevante uddannelser og styrkelse af faglige kompetencer for alle tillidsvalgte og andre med interesse for fagligt arbejde. Velkommen til et unikt hus med et stærkt fagligt fokus.