Sansernes kultur

Kunsten er her i huset ikke det centrum, hvorom alt drejer sig.

Uddannelse, viden og menneskelig udvikling er det centrale. Intentionen var og er, at kunst naturligt skulle indgå som et ekstra tilbud til de mennesker, der besøger huset.

Ordet er i centrum på en uddannelsesinstitution, af og til kan det være rart at hvile ørene og bruge øjnene. Et hvilket som helst kunstværk kommunikerer noget på et billedsprog.

Hverdag og kunst mødes og forenes naturligt i det sociale samvær, der understreger mangfoldigheden. Den inspirerer, hvis man er åben for det. Vi betragter kunstværker som en del at det integrerede liv mennesker imellem.

Mennesker oplever og sanser omgivelser og oplevelser forskelligt, men en fælles oplevelse giver rum for større dimensioner. Udvikling løftes kun med inspiration fra mennesker og det fælles arvegods, som kulturen er en del af.

Kunsten findes som en integreret del af arkitekturen, miljøet og naturen. De dele udgør et hele. Helhedsopfattelsen sætter selvfølgelig og desværre - også grænser. ”Skagensmalere” ville f.eks. passe dårligt ind her.

De idéer huset er bygget på i 1960’erne kan stadig bære. Arkitekturen bærer idéen og aktiviteten, kvalitet er nøgleordet. Kvalitet = godt håndværk i alle tilbud - arkitektur, undervisning, mad, porcelæn, møbler, tæpper, teknik, service, kunst m.m. Det hele er et integreret tilbud. Nogle oplever sammenhængen – andre overser den.

Hele samlingen er indkøbt ”con amore”. Drivkraften har været amatørens interesse og engagement i formidling af vigtigheden af en sansernes kultur.

I begyndelsen var væggen
En speciel væg. Den skulle adskille receptionsområdet fra restauranten – og alligevel være åben og imødekommende. Henning Damgaard-Sørensen fik opgaven, og foreslog en åben reliefvæg af trælameller i vertikale, varierende former, hvis konturer kan minde om instrumenter i et orkester. Her er det lyset der spiller.

Den gav rummene den åbenhed, der var ønsket - men i tilgift karakter, lys og kontrast. Væggen var det første ”kunstværk” på Lo-skolen og samspillet mellem arkitektur og kunst så vellykket, at Henning Damgaard-Sørensen fik flere og flere opgaver og efterhånden blev ”huskunstner”.

Interesseret i kunst?
Så kom og besøg os. I kan bestille en guidet rundvisning, eller vælge selv at gå på opdagelse med en trykt guide i hånden.

Alle er meget velkomne!

Bookmark and Share