Vores viden giver dig perspektiv

Vores mål er at styrke dig som medarbejder, tillidsvalgt, arbejdsmiljørepræsentant, leder eller bestyrelsesmedlem ved at give dig den rette kompetenceudvikling, videreuddannelse og personlige udvikling inden for det område, der er relevant for dig.

Vores speciale er læring, så her bliver selv det sværeste stof gjort let og forståeligt.

Kurser & uddannelser

Konventum Uddannelse brænder for at skabe endnu bedre arbejdspladser.Vores kurser og uddannelser bidrager aktivt til positive forandringer, fordi vi kender de udfordringer, der er i bestyrelsen, ledelsen og blandt tillidsvalgte og kollegaer.

Konventum Uddannelse tilbyder dig:

  • Fællesskabsuger for fagbevægelsen: Aktuelle, faglige kurser i et stærkt tværfagligt miljø
  • Uddannelser: Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, Akademiuddannelsen i ledelse, A/S Uddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og Pædagogik & læring
  • Konsulentydelser, fx Social Kapital, teambuilding og facilitering

Siden 1969 er tusindvis af tillidsvalgte uddannet hos os – og det gør os anderledes end andre kursusudbydere. Fordi vi sammen med jer har været med til at forbedre vilkårene på danske arbejdspladser – og vi skal videre.

Læring
På Konventum uddanner og underviser vi ud fra, at mennesker lærer bedst i fællesskab. Men vi har også fokus på den enkelte. Med udgangspunkt i din hverdag, sikrer vi en kobling mellem teori og praksis på din arbejdsplads.

Hvad får du?
Vi sørger for, at du får det med hjem, som kan gøre en forskel på din arbejdsplads. Ny viden, nye måder at se tingene på og evnen til at handle på mange og forskellige måder.

Vi tilbyder dig

  • spændende undervisning med solid viden og nye, overraskende vinkler
  • et team af dygtige konsulenter, der bringer faglige, teoretiske og praktiske erfaringer i spil
  • socialt og fagligt samvær med andre, der giver varige netværk
  • mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt
  • et ophold på et sted, hvor du bliver inspireret af smuk arkitektur, natur og kunst

Lyst til at vide mere?

Hvis du har brug for sparring på, hvilken uddannelse eller kursus, der er rigtig for dig, så tag fat i os.
Sammen finder vi frem til det, der passer bedst til dig.

Fællesskabsuger

Få styrket dine faglige kompetencer inden for en lang række aktuelle emner på Konventums fællesskabsuger. Vores dybe rødder i fagbevægelsen og det unikke tværfaglige miljø, I oplever hos Konventum, skaber stærke relationer på tværs af faggrupper og styrker dit faglige arbejde i samspil dine kollegaer. Det skaber bedre organisering i Danmark.

Arbejdsmiljøkurser

En dygtig arbejdsmiljørepræsentant kan gøre en markant forskel for en virksomhed. Både for medarbejdernes trivsel, et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for bundlinjen i virksomheden. Tag den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, udvid din horisont med et af vores mange aktuelle supplerende kurser eller kom med på spændende temadage.

Ledelse & strategi

Styrk din position over for din ledelse med Akademiuddannelsen i ledelse. Få trænet dine strategiske ledelseskompetencer og find frem til din egen ledelsesstil. Bliv styrket i at blive en del af løsningen af de problemstillinger og ændringer, der rammer virksomheden. Uddannelsen giver adgang til videreuddannelse på et højere niveau.

Bestyrelsesuddannelse

Styrk dine kompetencer og få opdateret din viden som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i en A/S eller Aps bestyrelse. Som nyvalgt har du brug for en solid basisviden inden for strategi, regnskab og CSR. Som erfarent bestyrelsesmedlem anbefales det at styrke dine ledelseskompetencer og øge din viden om strategi, økonomi og selskabsledelse.

CSR Masterclass

Konventum arbejder aktivt med CSR som en strategisk ledelsesværktøj. Derfor udbyder vi også CSR Masterclass for erfarne tillidsvalgte og fagligt ansatte. Uddannelsen giver dig et grundlæggende kendskab til CSR i nationalt og internationalt perspektiv. Uddannelsen ruster dig til at arbejde med CSR i en lokal, samfundsmæssig og global sammenhæng. Opstart efteråret 2016.

Pædagogik & læring

Konventum udbyder Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) og Certificeringsuddannelsen i læringsstils- metodik. Uddannelserne er med til at styrke dine kompetencer som formidler og underviser inden for dit fag. Konventum er Danmarks eneste udbyder af læringsstils- certificeringen. Fordi vi oplever markant bedre resultater, når vi tager hensyn til menneskers læringsstile. 

Kurser og uddannelser siden 1969

Siden 1969 har Konventum skabt unikke tværfaglige rammer om fagbevægelsens mange kurser og uddannelser. Tusindvis af kursister er kommet kommet her fra starten og oplever Konventum som deres andet hjem. Mange nye er kommet til og har stadig meget at opleve. Sammen skaber vi de optimale rammer for inspirerende tværfaglige netværk, aktuelle, samfundsrelevante uddannelser og styrkelse af faglige kompetencer for alle tillidsvalgte og andre med interesse for fagligt arbejde. Velkommen til et unikt hus med et stærkt fagligt fokus.