Arbejdsmiljøuddannelsen

Virksomheder, der prioriterer et sundt og velfungerende arbejdsmiljø oplever øget produktivitet og forbedret konkurrenceevne. Fordi de har medarbejdere, der trives på deres arbejdsplads og med kollegerne.

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljøgruppe med en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant eller leder af en arbejdsmiljøorganisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet.

Efter grunduddannelsen har du lov til minimum 1½ dags supplerende kursus pr. år, så du hele tiden får tilført de relevante kompetencer til dit faglige arbejde og sikrer en effektiv udvikling i din arbejdsmiljøindsats.

Du kan downloade vores brochurer og tilmelde dig uddannelsen direkte her på siden.

Lyst til at vide mere?

Få mere at vide om Akademiuddannelsen og få sparring fra vores faglige konsulenter, hvis du er i tvivl om hvor vidt uddannelsen passer til dine arbejdsopgaver og udfordringer.

Målgrupper

Akademiuddannelsen henvender sig primært til medarbejdere, der spiller en central rolle i virksomheden, så som tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljø- repræsentanter, afdelingsformænd og næstformænd. Vores fokus på læringsstile gør uddannelsens komplekse indhold let at lære for alle.

Periode og metode

Akademiuddannelsen tager tre år og kan tages sideløbende med dit faste arbejde. Hvert modul tager ca. otte dage og tages hen over et halvt år. Derudover deltager du i to online forløb fra din PC derhjemme. Vores undervisere giver dig faglig vejledning hele vejen igennem. Hvert modul afsluttes med en eksamen.

Adgang til videreuddannelse

Akademiuddannelsen giver i alt 60 ECTS point og adgang til videreuddannelse på et højere niveau. Akademiuddannelsen på Konventum giver flere undervisningstimer end andre steder og styrker dig som tillidsvalgt. Vores tværfaglige studiemiljø giver mulighed for faglig networking med ligesindede og ro til fordybelse i studiet.

Kurser og uddannelser siden 1969

Siden 1969 har Konventum skabt unikke tværfaglige rammer om fagbevægelsens mange kurser og uddannelser. Tusindvis af kursister er kommet her fra starten og oplever Konventum som deres andet hjem. Mange nye er kommet til og har stadig meget at opleve. Sammen skaber vi de optimale rammer for inspirerende tværfaglige netværk, aktuelle, samfundsrelevante uddannelser og styrkelse af faglige kompetencer for alle tillidsvalgte og andre med interesse for fagligt arbejde. Velkommen til et unikt hus med et stærkt fagligt fokus.