Arbejdsmiljøuddannelse

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er en generel basisuddannelse, der giver dig konkret viden om arbejdsmiljøorganisationens udfordringer, ansvarsområder og funktioner inden for din virksomhed.
Uddannelsen er obligatorisk for alle nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter samt ledere af arbejdsmiljøgrupper eller -organisationer senest tre måneder efter valget.

Det betyder ikke noget, hvilket fag, branche eller virksomhed, du kommer fra. I første omgang er det vigtigt, at du får en generel viden og forståelse for arbejdsmiljøområdet.

Uddannelsen afsluttes med en opgave, som tager udgangspunkt i din egen virksomhed, så du får mulighed for at arbejde effektivt og konkret med arbejdsmiljøet fra din egen hverdag.

Vores erfaring er, at vores kursister lærer, forstår og handler langt bedre, hvis vi ikke fortæller om arbejdsmiljølovgivningen, men vi istedet arbejder med den i forhold til den enkeltes virksomhed.

Kun sådan kan vi sammen bidrage til et sundt og udbytterigt arbejdsmiljø.

Lyst til at vide mere?

Få mere at vide om Akademiuddannelsen og få sparring fra vores faglige konsulenter, hvis du er i tvivl om hvor vidt uddannelsen passer til dine arbejdsopgaver og udfordringer.

Målgrupper

Akademiuddannelsen henvender sig primært til medarbejdere, der spiller en central rolle i virksomheden, så som tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljø- repræsentanter, afdelingsformænd og næstformænd. Vores fokus på læringsstile gør uddannelsens komplekse indhold let at lære for alle.

Periode og metode

Akademiuddannelsen tager tre år og kan tages sideløbende med dit faste arbejde. Hvert modul tager ca. otte dage og tages hen over et halvt år. Derudover deltager du i to online forløb fra din PC derhjemme. Vores undervisere giver dig faglig vejledning hele vejen igennem. Hvert modul afsluttes med en eksamen.

Adgang til videreuddannelse

Akademiuddannelsen giver i alt 60 ECTS point og adgang til videreuddannelse på et højere niveau. Akademiuddannelsen på Konventum giver flere undervisningstimer end andre steder og styrker dig som tillidsvalgt. Vores tværfaglige studiemiljø giver mulighed for faglig networking med ligesindede og ro til fordybelse i studiet.

Kurser og uddannelser siden 1969

Siden 1969 har Konventum skabt unikke tværfaglige rammer om fagbevægelsens mange kurser og uddannelser. Tusindvis af kursister er kommet her fra starten og oplever Konventum som deres andet hjem. Mange nye er kommet til og har stadig meget at opleve. Sammen skaber vi de optimale rammer for inspirerende tværfaglige netværk, aktuelle, samfundsrelevante uddannelser og styrkelse af faglige kompetencer for alle tillidsvalgte og andre med interesse for fagligt arbejde. Velkommen til et unikt hus med et stærkt fagligt fokus.