Arbejdsmiljøuddannelse for valgte repræsentanter

Konventum tilbyder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, som er lovpligtig for dig, der er blevet valgt som arbejdsmiljørepræsentant inden for de sidste tre måneder. Når du har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, har du efterfølgende ret til 1½ dags arbejdsgiverbetalt efteruddannelse, så du løbende kan opbygge dine kompetencer inden for arbejdsmiljøet. Vi udbyder uddannelsen i hele landet.

Nu er det op til dig at vælge den uddannelse, der passer lige præcis til dig og din virksomhed.

Akademi og diplom i ledelse

Jeg har styrket det psykiske arbejdsmiljø

”Vi havde lige været igennem en stor fyringsrunde og fået meget nyt personale, så uddannelsen betød, at jeg kunne stille skarpere på trivsel og psykisk arbejdsmiljø på min arbejdsplads. Jeg har fået overskud til at gå foran og hjælpe mig selv og mine kolleger med god opbakning fra min leder og tillidsrepræsentant. Vi har løbende møder, dialog, undervisning og temadage om et godt arbejdsmiljø. Jens Peters undervisningsmetode gav mig respekt for, at vi dagligt løser vores arbejdsopgaver på forskellig vis.”

Bettina Toftgaard , Dansk Røde Kors

Jeg har lovgivningen i ryggen

”Jeg blev meget bevist om, hvor vigtig en rolle AMR har, og det har styrket mig at blive ført godt ind i hvor meget lovgivning, vi har i ryggen. Peter var en meget kompetent underviser, som kunne komme med flere eksempler og var god til at stille opklarende spørgsmål, så han kunne give et kvalificeret svar, der passede til situationen. Jeg fik mange gode ideer og råd med på vejen, og følte ikke at stoffet var for tungt, fordi Peter vekslede undervisningen meget. 

Pia Michelsen , HK Hovedstaden

Tungt materiale blev let at forstå

”Jeg har arbejdet med arbejdsmiljøet siden 1989, men har først nu fået den lovpligtige uddannelse. Jeg bruger det allerede i forbindelse med vores miljøudvalg i Byggegruppen til planlægning af opgaver, samarbejde i arbejdsmiljøudvalget og måden at håndtere AM-indsatsen på. Vi bruger selv læringsstile i mange sammenhænge, så Peter skal have stor ros for at gøre tungt materiale meget nemmere at forstå.”

Anders Svenningsen , 3F Byggegruppen

Arbejdsmiljøet er relevant for alle

”Uddannelsen tog i høj grad udgangspunkt i vores arbejdspladser- også selvom vi kom fra forskellige steder. Det blev gjort relevant for alle og gav et godt overblik over reglerne inden for arbejdsmiljø, og hvad min rolle som AMR indebærer. Jens Peter leverede en god og spændende undervisning med god variation i læringsstile.  Han tog i høj grad hensyn til folks forskelligheder.”

Anne Kyed , Erhvervsskolen Nordsjælland

Få arbejdsmiljøet på dagsordenen

”Jeg blev meget klogere på arbejdsmiljølovgivningen og hvad den egentlig går ud på. Uddannelsen har i høj grad forberedt mig på, hvordan vi får arbejdsmiljøet højere op på dagsordenen og hvilke metoder, vi kan bruge for at skabe større engagement. Peters undervisning gjorde det let at forbinde undervisningen med min arbejdsplads, så det blev relevant for mig.”

Christine Antorini , Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Min rolle som AMR

”Jeg havde ikke den store indsigt i, hvad min AMR-rolle egentlig betød. Det fik jeg på uddannelsen, og jeg har brugt det rigtigt meget sidenhen. Jeg har også fået arbejdsmiljøet på agendaen i Olympus i en udstrækning, der rækker væsentligt ud over, hvor vi var dengang. Jeg var meget imponeret over, hvor stort et fokus, der var på læringsstile - og har brugt dette mange gange siden i min hverdag, hvor jeg har ansvar for sælgere, der skal kommunikeres til på vidt forskellige måder.” 

Helle Snedker , OLYMPUS Danmark

Lyst til at vide mere?

Alle kursusgebyrer er angivet eksklusiv moms.
Hvis du har spørgsmål til vores arbejdsmiljøuddannelser eller ønsker sparring på, hvilke kurser,
der er mest relevante for dig, er du meget velkommen til at kontakte os.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er vores grunduddannelse til dig, der er nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant eller leder af en arbejdsmiljøorganisation. Uddannelsen er obligatorisk, hvis du arbejder med arbejdsmiljø i din virksomhed.

Supplerende arbejdsmiljøkurser

Når du har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, har du hvert år ret til minimum 1½ dags supplerende kursus. Det betyder, at du hele tiden har mulighed for at opbygge kompetencerne i din arbejdsmiljøorganisation inden for relevante og aktuelle emner.

Akademi
i arbejdsmiljø

Akademi i arbejdsmiljø på Konventum

Som noget nyt udbyder vi to moduler i arbejdsmiljø under akademiuddannelsen. Modulerne er valgfri og de giver ECTS-point, som du kan bruge til din fulde uddannelse.

Er du ny på akademiuddannelsen anbefaler vi at starte med Ledelse i praksis eller Organisation og arbejdspsykologi. Læs om alle akademimodulerne her.

Få tilpasset arbejdsmiljøuddannelsen

I kan få tilpasset både den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, alle vores supplerende arbejdsmiljøkurser og temadage specifikt til jeres virksomhed. Det betyder, at undervisningen tager udgangspunkt i jeres virksomhed, jeres hverdag og jeres opgaver. Vi arbejder os igennem jeres udfordringer og tager fat på jeres konkrete arbejdsmiljøopgaver.

Tilmeld dig vores arbejdsmiljønyhedsbrev

Hvis du vil holde dig orienteret om vores arbejdsmiljøuddannelser, spændende supplerende arbejdsmiljøkurser og aktuelle temadage, så tilmeld dig vores nyhedsbrev. Her vil vi 6-8 gange om året fortælle dig om nye kurser, gode rabatter og nyttige arbejdsmiljølinks.
 

God og tydelig arbejdsmiljøkommunikation

En god arbejdsmiljøindsats er altafgørende for medarbejdernes trivsel. Derfor er det vigtigt at gøre medarbejderne opmærksomme på, hvilke opgaver og ansvarsområder, der ligger i arbejdsmiljøorganisationen. Bliv inspireret til at lave din egen folder med det vigtigste information til dine kollegaer.

Arbejdsmiljøkurser

Konventum tilbyder hovedsageligt supplerende arbejdsmiljøkurser inden for det psykiske arbejdsmiljø, som er selve grundstammen i din opfølgende arbejdsmiljøuddannelse. Her kan du tage supplerende arbejdsmiljøkurser inden for stress, mobning, trivsel og konflikthåndtering samt komme med på spændende temadage, hvor du kan få ny viden og nye værktøjer, som du kan tage i brug med det samme i din arbejdsmiljøindsats.

Konventum udbyder arbejdsmiljøuddannelsen og arbejdsmiljøkurser i hele landet, så du har rig mulighed for at efteruddanne dig uanset hvor du bor - og uanset om du er arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsmiljøleder. Tilmeld dig vores arbejdsmiljøuddannelse online og styrk dine kompetencer.

Vi kan desuden tilpasse vores arbejdsmiljøkurser til lige netop din virksomhed, så det bliver så relevant for din arbejdsmiljøorganisation som overhovedet muligt. Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø skaber gladere og mere produktive medarbejdere, så et solidt fokus på arbejdsmiljø, er et solidt fokus på bundlinjen. 

Afbestillingsregler

  • Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan frit afbestilles 100 %, indtil 14 dage før.

    De supplerende arbejdsmiljøkurser og temadage kan frit afbestilles 100 %, indtil 1 måned før.

Kontakt os hurtigst muligt, hvis du er forhindret i at deltage på din uddannelse, kursus eller temadag.