Certificeringer

Greenkey

Green Key (Den Grønne Nøgle) er turismens internationale miljømærke, som gives til turistvirksomheder, som gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet. Green Key findes nu på omkring 3000 turistvirksomheder i omkring 60 lande.

Konventums Green Key profil

 

IACC greenstar

Den internationale sammenslutning IACC har tildelt Konventum guldstatus indenfor deres Green Star-certificering for at overholde 85 pct. af deres guidelines indenfor bæredygtighed. 

Læs mere om Green Star certificeringen

 

God Adgang

Konventum har fokus på tilgængeligheden for stedets mange gæster og har i den forbindelse valgt at få udarbejdet en God Adgang-mærkning af adgangsforholdene.

Du kan læse en detaljeret beskrivelse af vores forhold på God Adgangs hjemmeside:

Konventums God Adgang profil

 

Ingen CO2

Med vores medlemskab i IngenCO2 sikrer vi, at vores hjemmeside er CO2 neutral. IngenCO2 investerer nemlig i projekter, der hjælper med at sænke CO2-udslippet globalt. Det betyder kort sagt, at den CO2, vores hjemmeside producerer, bliver udlignet med den CO2, som spares væk eller undgås på baggrund af IngenCO2´s projekter.