Konventum_CSR

Besøg Konventum med god samvittighed

Konventum er en del af FNs Global Compact-program. Det betyder, at vi har forpligtet os til at gøre en målrettet indsats inden for Global Compacts fokusområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Det, føler vi, er vores sociale ansvar som virksomhed.

En gang om året skal vi afrapportere overfor FN om fremdriften på indsatsområderne. Det gør vi i en såkaldt COP-rapport (Communication on Progress-rapport), hvor vi beskriver de tiltag, som er iværksat, og de forventninger, der er til det kommende år inden for fokusområderne.

Det betyder, at du kan besøge Konventum med god samvittighed og selv være med til at gøre en forskel. 

Alle har ret til undervisning

Konventum_CSR
Konventum er tidligere arbejderhøjskole, også kendt som LO-skolen. Vi udøver stadig inkluderende og udviklende undervisning for fagligt aktive på det danske arbejdsmarked inden for emner relateret til den danske model. Det gør vi, fordi vi tror på, at det spiller en rolle i samfundets og demokratiets udvikling. 

Den danske model

Konventum_Trivsel
Vi arbejder ud fra den danske model, hvor arbejdsmiljø, overenskomstdækning og faglig organisering er vigtige værdier i den daglige drift. Vi støtter op om det danske aftalesystem og bestræber os på at udvikle arbejdsmarkedet i ansvarlig retning. Vores medarbejdergrupper er overenskomstdækket.

Leverandørkrav

Konventum_Leverandørkrav
At værne om menneskerettighederne handler ikke kun om os selv. Det afspejles også i vores valg af leverandører. Derfor overvejer vi altid nøje vores leverandører i forhold til deres arbejdsforhold, og at de ikke driver virksomhed på bekostning af menneskerettighederne, fordi vi ønsker at sikre hele værdikæden.

Organiserede forhold

Konventum_CSR
Vi støtter op om samarbejdssystemet ved at opfordre alle afdelinger til at organisere sig med tillidsvalgte og faglige klubber for at fremme et tillidsfuldt samarbejde. Vi går ind for et ligestillet arbejdsmarked uanset alder, køn, religion, seksualitet og etnicitet. Vi tilbyder ligeledes danskundervisning til alle vores ikke-dansktalende kolleger. 

Inkluderende ansættelse

Konventum_Organisering
Vi støtter op om et inkluderende arbejdsmarked ved at tage imod særlige ansættelser, lærlinge og praktikanter inden for både administration og drift. I 2019 har vi haft én flexjobber, otte elever og 132 uger med praktik fordelt på 13 praktikanter. Vi ser det som en del af vores samfundsansvar at hjælpe flest muligt ind på arbejdsmarkedet.

Uddannelse og trivsel

Konventum_uddannelse
Via årlige trivselsundersøgelser og sundhedstilbud sikrer vi, at vores medarbejdere trives både fysisk og psykisk i dagligdagen. Ved hjælp af årlige MUS-samtaler for samtlige medarbejdere samt kompetenceafklaring, sikrer vi også muligheden for, at vores medarbejdere kan blive ved med at udvikle sig fagligt. 

Bæredygtige bygninger

Konventum_ressourcer
På trods af, at vores hus er en fredet bygning, arbejder vi løbende på at gøre Konventums bygninger så tidssvarende som muligt ift. energiforbrug m.m. Vi overvåger konstant forbruget via apps. Vi opgraderer vores værelsesbygninger med renovering af 222 badeværelser, nye termoruder, to-skyls toiletter, nye vandrør og el-tavler, LED-belysning og isolering af kældre i hele huset frem til 2021.

Grøn energi fra vind og hav

Siden 1. april 2018 er Konventums samlede energiforbrug blevet leveret af havvindmøller, der producerer grøn strøm til hele huset. Blæsten, der får vingerne til at dreje rundt, sætter intet CO2-aftryk og er derfor 100% grøn energi. Vores facilityafdeling fører konstant tilsyn med vores samlede energi- og vandforbrug for at sikre, at vi hele tiden har et så bæredygtigt energiforbrug som muligt. 

Vores madfilosofi

Konventum_økologi
Sæsonens sprøde råvarer, økologiske leverandører, lokalproducerede delikatesser, hjemmelavede specialiteter og en aktiv kamp mod madspild. Konventums madfilosofi er også præget af vores aktive indsats for en øget social ansvarlighed. Derfor forsøger vi hver dag at gøre din madoplevelse mere bæredygtig, så du kan nyde vores gode mad med endnu bedre samvittighed. Det er vores madfilosofi.

 

 

Digital bæredygtighed

Konventum_Bæredygtighed
Vi vil gerne inspirere både medarbejdere og gæster til at tænke mere bæredygtigt. Øget digitalisering af materialer har nedbragt vores papirforbrug markant. Vores konference-app giver gæsterne mulighed for at lægge deres materialer digitalt fremfor at printe. På vores værelser påvirker vi også vores gæster til at handle på mere bæredygtige måder. 

Anti-korruption

Konventum_anti-korruption
Konventum støtter op om den danske lovgivning vedrørende anti-korruption. Vi har en klart formuleret gavepolitik over for samarbejdspartnere og leverandører. Vi giver og modtager ikke gaver i forbindelse med samarbejdsaftaler, da vi tror på et fair arbejdsmarked, hvor der ikke er plads til bestikkelse eller afpresning af nogen art. 

Gennemsigtigt regnskab

Konventum_gennemsigtighed
Konventum er medlem af Kooperationen og følger retningslinjerne for god fondsledelse. Det betyder, at vores årsrapport ligger frit tilgængelig på vores hjemmeside. Her kan man ligeledes se alle vores bestyrelsesmedlemmer og deres yderligere hverv og kompetenceområder.