Fagforeninger

Er du medlem af et LO-forbund - tilsluttet FIU-samarbejdet - skal du melde dig til uddannelserne ved at henvende dig til din fagforening. I din fagforening kan du søge om at få dækket udgifterne til uddannelserne.

Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark
Nyropsgade 14
1602 København V
Telefon: 3638 3638

Dansk El-Forbund
Nyropsgade 14
1602 København V
Telefon: 3329 7000

Dansk Jernbaneforbund
Søndermarksvej 16,
2500 Valby
Telefon: 3613 2500

Dansk Metal
Metalskolen Jørlunde, Slagslundevej 13
3550 Slangerup
Telefon: 4739 0100

Fag og Arbejde - FOA
Staunings Plads 1-3,
1790 København V
Telefon: 4697 2626

Fagligt Fælles Forbund
Kampmannsgade 4,
1790 København V
Telefon: 7030 0300

Fødevareforbundet NNF
Molestien 7
2450 København SV
Telefon: 3818 7272

HK/Danmark
Weidekampsgade 8,
0900 København C
Telefon: 3330 4200

Hærens Konstabel- og Korporalforening
Kronprinsensgade 8,
1114 København K
Telefon: 3393 6522

Malerforbundet i Danmark
Nyropsgade 14
1602 København V
Telefon: 3916 7900

Serviceforbundet
Ramsingsvej 30
2500 Valby
Telefon: 7015 0400

Teknisk Landsforbund
Nørre Voldgade 12,
1358 København K
Telefon: 3343 6500