En ny festival ser dagens lys

Konventum fejrer i 2019 sit 50 års jubilæum med en Faglig Festival. Seks dage, tæt pakket med aktiviteter, åbent for alle – og med noget for enhver smag. Faglig Festival er tænkt som en årlig tilbagevendende fælles fejring af fællesskab og demokrati med fokus på arbejdsmarkedet, arbejdspladsen og arbejdslivet for både fagbevægelsen, arbejdsgivere, virksomheder, interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner, kommuner, kursister – og de lokale folkeskoleelever. Foruden dig, der er nysgerrig og interesseret.

Vær med til spændende oplæg, foredrag, debatter, fællessang og folkekøkken, koncerter, arbejdende værksteder, udstillinger, bålpladssladder, speakers corner og juiceværksted. Se vores nye streetart kunstværk blive til og slå dig ned i vores demokratiske møbler. Oplev stilheden og lyden i Den grønne Katedral, Konventums berømte kunstsamling og den fredede arkitektur. Her er højt til himlen, udsigt over havet, talende træer og mad med mening.

Vi glæder os til at se dig fra d. 2. – 7- juni. Programmet offentliggøres løbende her på siden.

Nedtælling til Faglig festival  2019

Festivalens kursusprogram 2. - 7. juni 2019

Faglig Festival 2019 er der 4 forskellige kursusspor, der løber over hele den faglige festival. Alle fire spor har fokus på fællesskabet og på at udvikle fællesskaber på arbejdspladsen - på arbejdsmarkedet og i fagforeningerne.

Da Faglig Festival er en del af vores 50-års jubilæumsfejring, vil vi på kursussporene både kigge tilbage i tiden, kigge på nutiden og især kigge frem i tiden. Dette vil også afspejle sig i pædagogikken, så du kan forvente dig en både interessant, sjov og anderledes uge.

Kursussporene vil blive udviklet løbende frem mod den Faglige Festival. Den foreløbige beskrivelse her på siden vil blive opdateret, og du kan løbende følge med i vores udviklingsarbejde her og på Faglig Festival 2019’s facebookgruppe

På kurserne vil du dels modtage undervisning på hold, og dels opleve foredrag med store kanoner indenfor de fire områder.
 

Spor 1: Organisering

Rygraden i fagbevægelsen har altid været aktive og dygtige folk på arbejdspladserne. Og der er igennem tiden opnået store resultater på baggrund af handlekraftige arbejdspladsfællesskaber.

Men klubberne på arbejdspladserne er mange steder udfordret. Faldende medlemstal, pres på fællesskabet og mere professionaliserede ledelser, der er med til at skabe et vanskeligt forhandlingsklima. Tiden er derfor inde til at handle. Nu.

På organiseringssporet arbejder vi intensivt, både teoretisk og praktisk, med at styrke arbejdspladsfællesskabet, få flere medlemmer og skabe stærkere kollektive resultater. I løbet af ugen vil du både komme til at lægge organiseringsstrategier og arbejde med konkrete organiseringshandlinger.

Det bliver en på alle måder sjov, spændende, anderledes og udfordrende uge, hvor du vil få styrket din handlekompetence i forbindelse med dit organiseringsarbejde.

LÆS HELE KURSUSBESKRIVELSEN OG TILMELD DIG HER 

 

Spor 2: Fremtidens arbejdsmarked
65 % af dem, der starter i folkeskole i år, kommer til at have et arbejde, der ikke er opfundet endnu. Og der er konstant nye ting og begreber, vi skal forholde os til. Platformsøkonomi, nye sociale medier, robotter, automatisering, globalisering, disruption, nye kompetencekrav og digitalisering.

Mange af alle disse buzzwords diskuteres flittigt på direktionsgangene, og der er ingen grænser for, hvad der er af muligheder i ny teknologi. Men det er os på gulvet, der skal implementere og håndtere alle de forandringer, som de beslutter på ledermøderne.

Som tillidsvalgt og fagligt aktiv skal du kende til de muligheder og begrænsninger, som alle disse forskellige trends giver. Samtidig skal vi arbejde konkret og strategisk med at skabe handlemuligheder for dig som tillidsvalgt, så du kan påvirke processerne og styrke kollegerne, så de fortsat vil være attraktive og dygtige medarbejdere på fremtidens arbejdsmarked. 

Det bliver en på alle måder sjov, spændende, anderledes og udfordrende uge, hvor du vil lære at håndtere mange af fremtidens udfordringer, så du og dine kolleger fortsat står stærkt på fremtidens arbejdsmarked.

LÆS HELE KURSUSBESKRIVELSEN OG TILMELD DIG HER.

 

Spor 3: Fremtidens fagbevægelse
Man skal ikke have slået op i mange aviser inden for de sidste år for at vide, at den danske fagbevægelse er under pres. Dalende medlemstal, gule fagforretninger på fremmarch, vigende politisk indflydelse, og en masse arbejdsmarkedsreformer, der bestemt ikke er kommet den almindelige lønmodtager til gavn.

En gang imellem kunne man godt stille sig selv spørgsmålet: Har fagbevægelsen overhovedet en fremtid?

Som tillidsvalgte er vi aktive medskabere af fremtidens fagbevægelse, og derved har vi også en del af nøglen til, hvilket liv fagbevægelsen kommer til at leve.

På dette spor om fremtidens fagbevægelse skal vi arbejde med fremadrettede bud på, hvordan vi som tillidsvalgte og fagligt aktive kan styrke fagbevægelsens position på det danske arbejdsmarked og sikre en forstærket styrkeposition både lokalt og nationalt, politisk og på arbejdspladserne.

Det bliver en på alle måder sjov, spændende, anderledes og udfordrende uge, hvor du bliver udfordret på debatter om fagbevægelsen og hvor vi arbejder med konkrete, visionære bud på, hvad den danske fagbevægelse skal kunne i fremtiden.

LÆS HELE KURSUSBESKRIVELSEN OG TILMELD DIG HER

 

Spor 4: Ungdommens faglige festival
Unge, dygtige fagligt aktive bliver rygraden i fremtidens fagbevægelse og bliver nøglepersoner i at organisere, involvere og engagere kolleger i arbejdet for bedre arbejdsforhold på fremtidens arbejdsmarked. Derfor sætter vi som en del af vores Faglig Festival 2019 spot på, hvordan du som ung fagligt aktiv, tillidsvalgt eller ansat til at arbejde med faglige unge kan være med til at forme fremtidens fagbevægelse og præge morgendagens arbejdsmarked.

På ungdommens faglige festival skal vi eksperimentere med nye former for deltagelse og inddragelse af unge i det faglige arbejde, og vi kommer sammen med bud på, hvordan unge får større indflydelse i organisationerne, og hvordan vi konkret kan arbejde med forandringer af arbejdspladserne, fagbevægelsen og arbejdsmarkedet.

I løbet af ugen vil vi også interagere med de tre øvrige kursushold omkring Organisering, Fremtidens Fagbevægelse og Fremtidens Arbejdsmarked, så vi gensidigt kan lære af hinanden og blive inspireret af hinanden – og så vi sikrer, at hele den faglige festival får et stærkt og tydeligt unge-perspektiv.

Derudover så afprøver vi noget nyt: Under hele Faglig Festival skal vi sove i telt på Konventums store græsplæne. Så der bliver rigtig festival stemning, som man kender det fra musikfestivaler. Den store forskel er dog, at her kan du både få et ordentligt bad og nogle ordentlige toiletter og spise dejlig mad.

Det bliver en på alle måder sjov, spændende, anderledes og udfordrende uge, hvor vi sammen udvikler tanker om unges rolle i fagbevægelsen, deres position på arbejdsmarkedet, og hvor vi arbejder med konkrete, visionære bud på, hvordan unge fagligt aktive får større indflydelse på arbejdspladserne og i fremtidens fagbevægelse.

LÆS HELE KURSUSBESKRIVELSEN OG TILMELD DIG HER.

 

Det øvrige festivalprogram er under udvikling og offentliggøres løbende her på siden.