Festivalens kursusprogram 2. - 7. juni 2019

Vi tænker stort
En anderledes faglig kursusuge. Sådan kan man bedst beskrive det, der kommer til at ske på de fire faglige kursusspor på Faglig Festival i uge 23.

Nedenfor kan du læse om kursussporene: Organisering, Fremtidens arbejdsmarked, Fremtidens fagbevægelse og Ungdommens faglige festival.

Gennem arbejde med tendenser og fremtidsværksteder skal vi lære og få ny indsigt. Vi skal udvikle svar og anbefalinger til fagbevægelsen på den fremtid, som vi ikke kender endnu. Vi skal producere videofilm, podcast og andre former for kommunikation, som kan bidrage til rebranding af fagbevægelsen. Vi skal indfange tendenser i fremtidens arbejdsmarked og fremtidens fagbevægelse, som vi endnu ikke kender dybden af. Vi skal tænke stort!

Vi fordyber os i de fire faglige spor, men undervejs bygger vi broer på tværs af sporene, så viden, idéer og anbefalinger forankres bredt. Denne uge bliver anderledes og sandsynligvis mere kreativ, end du er vant til, når du er på kursus. Så ud over det faglige udbytte får du også nye digitale værktøjer, du kan bruge i dit faglige arbejde.

Hver kursusdag bliver koblet til festivalens tema for de enkelte dage: Arbejdersangbogen, formændenes dag, demokratiets dag samt kunsten, kulturen og kreativitetens dag. Det hele slutter med en folkefest fredag eftermiddag og aften.

Kursussporene bliver udviklet løbende frem mod den Faglige Festival. Følg med i vores udviklingsarbejde her på siden og på Faglig Festival 2019’s facebookgruppe.
 

Spor 1: Organisering

”Det nye sker, når den der er tiltænkt tilskuerens rolle, begynder at blande sig.”

Det betyder, at det er dig, mig og de andre deltagere der sammen undersøger, udformer og nytænker, hvordan fremtidens engagement og forandring af vores arbejdspladser og lokale fællesskaber kan blive bedre i fremtiden.

Ved at tage udgangspunkt i vores erfaringer, drømme og ideer undersøger vi sammen, hvordan vi udvikler organiseringsværktøjer til en fremtid vi endnu ikke kender.

Det bliver alt fra konkrete erfaringer fra vores egen virkelighed - om hvad der helt praktisk virker for at få skabt en bedre arbejdsplads til, hvordan arbejderbevægelsen blev født igennem stærke lokale fællesskaber - over til hvordan helt nye grupper er ved at genopfinde, hvad der tidligere virkede.

Vi er nu i en anden tid, men stadig med fællesskab og solidaritet som de bærende søjler.

Det handler om, hvordan vi skaber en ny organiseringskultur, hvor det at dele ansvaret som tillidsvalgt med kollegerne er med til at skabe en mindre stressfyldt rolle som fagligt aktiv.
 

Hvordan starter det?

  • Vi samler indtryk fra nye konkrete organiseringstiltag
  • Vi blander det med vores egne erfaringer
  • Efterfølgende drømmer og udvikler vi sammen nye værktøjer og forståelser.

 

LÆS HELE KURSUSBESKRIVELSEN OG TILMELD DIG HER 

 

Spor 2: Fremtidens arbejdsmarked

Intelligente robotter, ny og smart teknologi indtager arbejdspladserne, ikke kun på fabrikkerne ændres arbejdsprocesserne men indenfor alle brancher, og forholdet mellem mennesker og maskiner ændres i et ikke tidligere kendt tempo. Mange steder bliver mennesker overflødige, jobfunktioner som er fysisk belastende og monotone kan overtages af teknologien, menneskets rolle på arbejdspladserne ændres til at være erfaringsbærer og beslutningstager, som styrer og overvåger produktionsprocessen.

Udviklingen skaber nye muligheder, men også udfordringer og risici, som medarbejder og ledelse skal forholde sig til. Der er mange bud på forandringerne, hvad er dine/jeres bud og hvordan får I indflydelse?  

På kurset vil vi arbejde med tendenser og antagelser i forhold til udviklingen på arbejdsmarkedet. Vi vil arbejde med følgende spørgsmål:

  • Hvilke tendenser ser vi i dag, og hvad ser vi i morgen i forhold til udviklingen af arbejdsmarkedet?
  • Vil strukturændringerne på arbejdsmarkedet kræve øget fleksibilitet i opgaveløsninger? Og hvordan sikres medarbejderne kompetencer til at kunne løse opgaverne?    
  • Vil arbejdstiden blive fleksibel, og vil det give mulighed for øget sammenhæng mellem arbejdsliv og fritidsliv? Eller vil det betyde, at grænserne mellem arbejde og fritid vil forsvinde?   
  • Hvad betyder digitalisering og automatisering i forhold til indflydelse på eget arbejde? Og kan vi opnå indflydelse?
  • Hvordan kan medarbejdere og tillidsvalgte opnå indflydelse på forandringerne, og hvad skal der til? 

LÆS HELE KURSUSBESKRIVELSEN OG TILMELD DIG HER.

 

Spor 3: Fremtidens fagbevægelse

Dette spor er for dig, som er optaget af - og måske bekymret over - hvordan fagbevægelsen skal overleve i fremtiden.

10 år ud i fremtiden kan fagbevægelsens rolle i samfundet både tegnes i et mørkt og i et lyst skær.
I det mørke scenarie er den danske fagbevægelse under pres. Dalende medlemstal, gule fagforretninger på fremmarch, lønmodtagere som digitale daglejere i den nye platformsøkonomi osv.  Engang imellem kan man godt få lyst til at stille sig selv spørgsmålet: Har fagbevægelsen overhovedet en fremtid?

I det lyse scenarie er fagbevægelsen allerede godt i gang med en revitalisering, der kan matche fremtidens udfordringer. Nylige undersøgelser viser, at syv ud af ti danskere mener, at fagforeningerne er nødvendige for at sikre gode løn- og arbejdsforhold, og næsten lige så mange erklærer, at fagforeninger har haft en positiv indflydelse på udviklingen af den danske arbejdsmarkedsmodel. Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i 2018 viste et hidtil uset sammenhold på tværs af fag. En tendens som vil kunne gentages allerede i foråret 2020, hvis de privatansattes fagforeninger og medlemmer følger tendensen op.

Som tillidsvalgt er du aktiv medskaber af fremtidens fagbevægelse, og derved har du også en del af nøglen til, hvilket liv fagbevægelsen kommer til at leve. På dette spor vil du komme til at gå på opdagelse i de tendenser, der vil påvirke fagbevægelsen inden for de næste 10 år. Du vil blive udfordret med input fra folk både indefra og udenfor fagbevægelsen. Samtidig skal du i fællesskab med andre tillidsvalgte udvikle konkrete fremadrettede bud på, hvordan fagbevægelsen griber de aktuelle udfordringer og tendenser.

Det bliver en på alle måder sjov, spændende, anderledes og udfordrende uge, hvor du bliver udfordret på debatter om fagbevægelsen og hvor vi arbejder med konkrete, visionære bud på, hvad den danske fagbevægelse skal kunne i fremtiden.

LÆS HELE KURSUSBESKRIVELSEN OG TILMELD DIG HER

 

Spor 4: Ungdommens faglige festival

Dette spor er til dig, som enten er optaget af at arbejde med ungdomsorganisering eller til dig, som betegner dig som en ung tillidsvalgt eller aktiv på arbejdspladsen. Det, I begge skal have til fælles: I vil se den faglige ungdom udvikle sig og have indflydelse på den danske fagbevægelse!

Fremtiden ligger hos ungdommen, men det er sjældent at vi rigtig lytter til den. Selvom kvaliteter som mange års erfaring kan være afgørende, så kan det lige så vel være en hæmsko for at bringe nye kræfter på banen. Nye kræfter, der skal overtage efter de erfarne. Nye kræfter, der skal kunne forstå fremtiden og dens tendenser. Nye kræfter, der skal kunne inspirere og lave fremgang. På dette spor skal vi arbejde på at finde disse nye kræfter.

Hvis man skal sikre sin fremtid, så skal man også sikre ungdommen, der skal udvikle den. Det er ikke kun her, man kan finde nye, innovative og måske lidt alternative løsninger - det er også her, vi finder nye kræfter, der skal bære fremtidens faglige arbejde.

Vi vil igennem ugen arbejde med forskellige processer, hvor jeres erfaringer, viden og ikke mindst vildeste fantasier vil blive sat i spil for, at vi sammen kan udvikle fremtidens fagbevægelse. Ved hjælp af eksperimentel inddragelse og deltagelse af sporets deltagere vil vi finde metoder til, hvordan vi finder, organiserer, engagerer og særligt aktiverer unge mennesker, der senere kan blive nøglepersoner i fagbevægelsens udvikling.
Man ved, at de tillidsvalgte bliver ældre og ældre, og snart går en betragtelig del af alle tillidsrepræsentanter på pension uden at have fundet deres efterfølgere. Samtidig ændrer vores forståelse for fællesskaber, sociale relationer og arbejdsformer sig konstant. Hvis fagbevægelsen skal stå stærkt i fremtiden, så skal der også være nye stærke kræfter til at bære den.

Så hvordan får vi unge til at gå op i det faglige? Hvordan gør vi dem til gode tillidsvalgte? Og hvordan får vi dem til at påvirke deres eget netværk? Det er blot noget af det, som vi sammen skal undersøge i løbet af en uge fyldt med inspirerende indslag, spændende oplæg og ny læring.

Vi vil skabe profiler for de faglige unge og undersøge, hvad der skal til for at organisere og aktivere disse. Vi vil eksperimentere med, hvordan ungdommen bedst får indflydelse i fagbevægelsen, og hvordan ungdommen kan sætte sit præg på arbejdsmarkedet.

Om det sker gennem aktivistiske kampagner, blog-indlæg, youtube-videoer eller en helt fjerde (indtil-nu-utænkelig) måde kan vi ikke fortælle jer – men I kan være med til at finde ud af det!

LÆS HELE KURSUSBESKRIVELSEN OG TILMELD DIG HER.

 

Det øvrige festivalprogram er under udvikling og offentliggøres løbende her på siden.