En anderledes faglig kursusuge. Sådan kan man bedst beskrive det, der kommer til at ske på de fire faglige kursusspor på Faglig Festival i uge 23.

Kursussporene bliver udviklet løbende frem mod den Faglige Festival. Følg med i vores udviklingsarbejde her på siden og på Faglig Festival 2019’s facebookgruppe.

Spor 1: Organisering

”Det nye sker, når den der er tiltænkt tilskuerens rolle, begynder at blande sig.”

Det betyder, at det er dig, mig og de andre deltagere der sammen undersøger, udformer og nytænker, hvordan fremtidens engagement og forandring af vores arbejdspladser og lokale fællesskaber kan blive bedre i fremtiden.

Ved at tage udgangspunkt i vores erfaringer, drømme og ideer undersøger vi sammen, hvordan vi udvikler organiseringsværktøjer til en fremtid vi endnu ikke kender.

Det bliver alt fra konkrete erfaringer fra vores egen virkelighed - om hvad der helt praktisk virker for at få skabt en bedre arbejdsplads til, hvordan arbejderbevægelsen blev født igennem stærke lokale fællesskaber - over til hvordan helt nye grupper er ved at genopfinde, hvad der tidligere virkede.

Vi er nu i en anden tid, men stadig med fællesskab og solidaritet som de bærende søjler.

Det handler om, hvordan vi skaber en ny organiseringskultur, hvor det at dele ansvaret som tillidsvalgt med kollegerne er med til at skabe en mindre stressfyldt rolle som fagligt aktiv.

Hvordan starter det?'

  •     Vi samler indtryk fra nye konkrete organiseringstiltag
  •     Vi blander det med vores egne erfaringer
  •     Efterfølgende drømmer og udvikler vi sammen nye værktøjer og forståelser.


LÆS HELE KURSUSBESKRIVELSEN OG TILMELD DIG HER