En anderledes faglig kursusuge. Sådan kan man bedst beskrive det, der kommer til at ske på de fire faglige kursusspor på Faglig Festival i uge 23.

Kursussporene bliver udviklet løbende frem mod den Faglige Festival. Følg med i vores udviklingsarbejde her på siden og på Faglig Festival 2019’s facebookgruppe.

Fremtidens arbejdsmarked

Intelligente robotter, ny og smart teknologi indtager arbejdspladserne, ikke kun på fabrikkerne ændres arbejdsprocesserne men indenfor alle brancher, og forholdet mellem mennesker og maskiner ændres i et ikke tidligere kendt tempo. Mange steder bliver mennesker overflødige, jobfunktioner som er fysisk belastende og monotone kan overtages af teknologien, menneskets rolle på arbejdspladserne ændres til at være erfaringsbærer og beslutningstager, som styrer og overvåger produktionsprocessen.

Udviklingen skaber nye muligheder, men også udfordringer og risici, som medarbejder og ledelse skal forholde sig til. Der er mange bud på forandringerne, hvad er dine/jeres bud og hvordan får I indflydelse?  

På kurset vil vi arbejde med tendenser og antagelser i forhold til udviklingen på arbejdsmarkedet. Vi vil arbejde med følgende spørgsmål:

  •     Hvilke tendenser ser vi i dag, og hvad ser vi i morgen i forhold til udviklingen af arbejdsmarkedet?
  •     Vil strukturændringerne på arbejdsmarkedet kræve øget fleksibilitet i opgaveløsninger? Og hvordan sikres medarbejderne kompetencer til at kunne løse opgaverne?    
  •     Vil arbejdstiden blive fleksibel, og vil det give mulighed for øget sammenhæng mellem arbejdsliv og fritidsliv? Eller vil det betyde, at grænserne mellem arbejde og fritid vil forsvinde?   
  •     Hvad betyder digitalisering og automatisering i forhold til indflydelse på eget arbejde? Og kan vi opnå indflydelse?
  •     Hvordan kan medarbejdere og tillidsvalgte opnå indflydelse på forandringerne, og hvad skal der til?

LÆS HELE KURSUSBESKRIVELSEN OG TILMELD DIG HER.