Persondatapolitik

Persondataforordning (GDPR) og privatlivspolitik
Denne side opdateres løbende. Siden er sidst blevet opdatet d. 15/05-2018

 

1. Dataansvarlig
Dataansvarlig for Konventum er Konventum A/S.

2. Kontaktoplysninger
Konventum A/S
Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør
Telefonnummer: 49280900 - E-mail: GDPR@konventum.dk

 

3. Personlige oplysninger
Når du indhenter et tilbud, indgår en kontrakt eller købsaftale med Konventum, registrerer vi følgende personoplysninger: Navn, Adresse, Telefonnummer, E-mail.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos Konventum og opbevares i 1 år medmindre du giver aktivt samtykke til at vi må opbevare dine persondata i længere tid.

Oplysninger afgivet til Konventum sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen følsomme personoplysninger i vores kundesystemer.

 

4. Følsomme oplysninger ved betaling
Ved indtastning af dankort/kreditkort-oplysninger ved online betaling, sker dette altid på en krypteret side, ligesom transmission af data sker krypteret (i henhold til krav fra PBS). Konventum har på intet tidspunkt adgang til dine følsomme dankort/kreditkort-oplysninger.

 

5. Samtykkeerklæring
Hvis du er registreret som gæst hos Konventum vil du automatisk modtage en samtykkeerklæring fra vores kundedatabase. Du kan få gensendt samtykkeerklæringen eller få adgang til at ændre dit samtykke her: Samtykkeerklæring.

 

6. Den registreredes rettigheder
Som registreret hos Konventum har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig eller anmode om ændringer i din registrering. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og anmodning kan ske ved at udfylde følgende formular: Persondata

 

7. Dataindsamling
Hvis du forsyner Konventum med personoplysninger, vil vi lagre disse oplysninger om dig og bruge dem til at svare på din forespørgsel, til markedsførings- og markedsundersøgelses formål, til kundeservice, til analyse af salg og til at kontakte dig i henhold til dine kontaktpræferencer.

  • Oplysninger du forsyner os med, når du registrerer dig, bruger vores websted eller anmoder om en service.
  • Oplysninger indsamlet via cookies.

Dette websted kan også indeholde links til andre websteder eller websteder drevet af Konventum's samarbejdspartnere, andre associerede virksomheder eller sociale medier. Når du klikker på et sådanne link til andre Konventum- eller tredjeparters websteder, skal du være opmærksom på, at disse websteder har deres egen politik til beskyttelse af personoplysninger.

 

8. Databehandling
Har du inden for de sidste 12 måneder været registret som kunde hos Konventum eller aktivt givet samtykke til behandling af dine data, skal du være opmærksom på at vi indsamler, bearbejder og anvender dine kundedata til markedsføring, markedsundersøgelser og sporing af salgsdata.

Du kan læse mere om de teknologier Konventum anvender til markedsføring, markedsundersøgelser og sporing af salgsdata her: Sporingsanalyse.

 

9. Cookies
Vi bruger cookies på hjemmesiden. Læs vores politik her.

 

10. Databehandleraftaler
Konventum har lavet databehandleraftaler med alle virksomhedens systemleverandører, IT- samarbejdspartnere og konsulenter.

 

11. Dokumentationspligt
Konventum stiller alt nødvendig dokumentation til rådighed for relevante myndigheder (datatilsynet). Dette inkluderer blandt andet, men er ikke begrænset til:

  • Databehandleraftaler
  • Process beskrivelser (Datamapning)
  • Datastrømsanalyse (Dataflow)
  • Databeskyttelsespolitik
  • IT-Sikkerhedspolitik
  • Risikovurdering
  • Beredskabsplan for databrud
  • Testdokumentation

 

12. Offentlige dokumenter
Følgende dokumenter omkring vores håndtering af kundedata er frit tilgængelige:

Dataflow

Datamapning

Dataflow

Dataflow

Dataflow

Databeskyttelsespolitik

Dataflow

IT-sikkerhed


Dokumenter som vedrører håndtering af personaledata, kan på foranledning udleveres til Datatilsynet.

 

13. Databrud
Konventum A/S forpligter sig til at anmelde brud på persondatasikkerheden til datatilsynet via virk.dk, uden unødig forsinkelse og senest 72 timer, efter at den dataansvarlige er blevet bekendt med bruddet.

Konvetum A/S har udarbejdet en beredskabsplan for databrud.

 

14. Ændringer i politik vedrørende beskyttelse af personoplysninger

Alle fremtidige ændringer i vores privatlivspolitik vil blive publiceret på dette websted. Du bør derfor løbende tjekke vores politik for eventuelle nye bestemmelser eller ændringer.

Vores vedtægter

Konventum vedtægter
Her kan du se Konventums vedtægter med alle vores erhvervsmæssige oplysninger givet i forhold til Erhvervsstyrelsen. Konventums vedtægter er retsforholdene for vores virksomhedsdrift og er vedtaget af vores bestyrelse.

Vores bestyrelse

Vores bestyrelse er øverste myndighed i Konventum og er en bred sammensætning af repræsentanter fra ledelse, medarbejderstab, fagbevægelse og kommune. I tæt samarbejde med ledelsen, arbejder bestyrelsen for fortsat at sikre Konventums forretningsområder.

Årsrapport

Konventum_God_selskabsledelse

Klik på den røde knap nedenfor for at se vores seneste årsrapport.

Da vi er ejet af en erhvervsdrivende fond, har vi valgt også at afgive den lovpligtige redegørelse for god fondsledelse jvf. årsregnskabsloven og som en del af vores ledelsesberetning. Det gør vi bl.a. for at skabe den størst mulige transparens i forhold til Konventums forretninger over for offentligheden.

Kurser & uddannelse - også arbejdsmiljøuddannelsen

Bliv en stærkere repræsentant
for dine kollegaer eller medarbejdere.

Konferencer og møder

Konventum danner den ideelle ramme om din konference. Vi hjælper også gerne med planlægningen og facilitering.

Hold møder i det grønne

Lider I også af analog længsel? Brug vores skønne outdoor faciliteter som en del af dit møderum til jeres næste konference.