Overenskomster giver alle ret til efteruddannelse

Med kompetencefonde kan du få den rette efteruddannelse. Du kan forbedre dine kompetencer i dit nuværende og til dit fremtidige job. Med efteruddannelse får du uddannelsesbevis på, hvad du kan. Er du ansat på en overenskomst, har du mulighed for at få midler til at dygtiggøre dig - f.eks. hos Konventum.

Der er centrale fonde (se nederst), der dækker større områder og andre fonde som er mere branchespecifikke. Pengene til kompetencefondene er overenskomstbestemt, og arbejdsgiver indbetaler til kompetencefonde, for hver eneste arbejdstime du leverer. Ved at søge midler i uddannelseskompetencefonde, kan du få dækket udgifter til kurser og lønomkostninger.


Kompetencefonde ud fra din branche eller din overenskomst:

Find gennem branche

Find gennem forbund

Centrale fonde