Gode resultater kræver et godt samarbejde

Ingen kan planlægge verdens bedste konference helt alene. Det er hele vejen igennem et team work mellem ledelse, mødebooker, oplægsholdere, konferencecenter, konsulenter og konferencedeltagere. Hos Konventum behøver I ikke booke eksterne konsulentbureauer til facilitering, teambuilding, idégenerering, forandringsprocesser eller evaluering.  

Vi har seks fastansatte konsulenter, der kan hjælpe jer med at skabe de bedste rammer for indholdet og oplægsholderne til  jeres konference. Sammen sørger vi for, at I får det maksimale udbytte af jeres arbejdsindsats.

Vælg her:

Forandrings-
processer

 

Forandringer på arbejdsmarkedet sker hurtigere end nogensinde før. Mange føler sig overvældet og bliver usikre på, hvordan de passer ind i de nye strukturer. 

Ved at lære at forholde os til forandringer som en proces og ikke alene den konkrete forandring i sig selv, kan vi ruste os til at møde forandringer på arbejdspladsen innovativt og nysgerrigt. 

Konventums konsulenter har markant erfaring med at hjælpe virksomheder og deres medarbejdere godt igennem de forandringer, der kommer, så forandringer effektiviseres bedre og hurtigere i jeres organisation. Og med bedre resultater til følge.

Teambuilding

 

Teambuilding er en vigtig del af en vellykket konference. Fordi det sætter fokus på jeres evne til at samarbejde, kommunikere og løse udfordringer sammen.

Konventums konsulenter er kendt for deres evne til at skabe en effektiv kobling mellem teorien i jeres materiale og virkeligheden i jeres virksomhed. 

Sammen med jer finder vi frem til de teambuilding-værktøjer, der passer allerbedst til de udfordringer og opgaver, som I står overfor. 

Idéudvikling

Nogle gange har man brug for både at se sig selv og sin arbejdsplads lidt ude fra, for at blive bedre til det, man gør.

Konventums konsulenter tilbyder skræddersyede forløb, hvor vi tager hånd om jeres medarbejdere ud fra de udfordringer og behov, som I står med i dag.

Vores mål er, at alle medarbejdere får ny viden og bevisthed om:

  • at de kan håndtere deres opgaver på nye og konstruktive måder
  • at deres kompetencer kan omsættes og bruges til at forbedre deres hverdag
  • at de får ny energi, der bryder gamle mønstre og skaber større arbejdsglæde

Mødedesign

 

Kravene til effektive konferencer og stormøder, der munder ud i helt konkrete tiltag og effektiviseringer for virksomheden er i høj kurs. Men det kræver, at dit konferenceprogram er planlagt med øje for, hvordan I sikrer, at deltagerne kommer hjem med det størst mulige udbytte.

Konventums konsulenter er din faglige sparringspartner, når det handler om at lægge en effektiv strategi for jeres næste konference. Sammen gennemgår vi jeres program og udfordrer jeres indhold på baggrund af teoretisk viden, dokumenterede resultater og mange års erfaring med møder og konferencer, der skaber resultater. 

Vi hjælper med at optimere jeres arbejdsmetoder, så de støtter op om jeres overordnede målsætninger med det bedst mulige resultat til følge. 

Facilitering

 

Hvordan afholder I jeres konferencer? Arbejder I med involverende møder, dialog og gruppearbejde? Eller arbejder I bedst med oplæg, debat og plenumdiskussioner? 

Videnskabeligt dokumenterede resultater viser, at jo mere konferencedeltagerne involveres i det indhold, de præsenteres for, jo mere husker de. Konventums konsulenter er eksperter i at facilitere både store og små konferencer, så jeres konferencedeltagere får det maksimale udbytte af konferencen. 

Det er til gavn for både målsætningen, bundlinjen og samarbejdet i virksomheden.

Book vores dygtige konsulenter

Hvis du har brug for en stærk faglig sparringspartner til din konference, bl.a. til facilitering, oplægsmetoder, teambuilding
eller evaluering, så kontakt os og få et tilbud i forbindelse med din konference.

Benyt vores konsulenter

Hvorfor bruge unødige udgifter på eksterne facilitatorer, når du kan få det hele hos Konventum? I en tid med mange kedelige og ineffektive møder er god facilitering guld værd.

Vi tilbyder mange former for faciliteringsværktøjer, som I kan tilkøbe i forbindelse med jeres konference hos os. Vores facilitering kan være med til at fokusere på at bevare energiniveauet blandt jeres deltagere, øge deltageraktiviteten, sikre effektive og konstruktive dialoger blandt medarbejdere og ledere samt sikre at konferencens målsætning bliver implementeret ordentligt i jeres fælles dagligdag.

Har I råd til at lade være?

 

Attraktive priser på møder