Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Bestyrelsens juleseminar 2018

Fremtiden er her!
- 380 grader rundt om digitalisering set fra et bestyrelsesperspektiv

 

Se brochuren her


En af bestyrelsens vigtigste opgaver er at klæde virksomheden på til fremtiden.

 

På sidste års bestyrelseskonference satte vi fokus på disruption og på den digitale omstilling, som forandrer mange virksomheder i disse år. I år graver vi et spadestik dybere og fokuserer på hvordan både organisationen og medarbejderne håndterer den digitale omstilling i praksis.

 

Vi vil diskutere hvordan virksomheden bliver i stand til at tilvejebringe de mål, der fremgår af forretningsmodellen og de vedtagne strategier: Hvilke kompetencer skal medarbejderne have for at kunne udføre bestyrelsens strategier? Hvordan overvindes modstand mod de forandringer som digitalisering kan medføre hos både virksomhed og medarbejdere? Og hvordan indretter organisationen sig, så løbende kompetenceudvikling og innovation bliver en naturlig del af medarbejdernes dagligdag?

 

Få inspiration og værktøjer til at kvalificere diskussionerne i bestyrelsen og vær med til runde 2018 af sammen med andre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer på Bestyrelsens Juleseminar.

 

Hvem kan deltage

Alle aktionær- og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S-ApS-selskabsbestyrelser.

 

Dato

30/11/2018 til 01/12/2018

Kursusnummer

9104-18-0001

Sted

Konventum - LO-skolen
Gl Hellebækvej 70
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding


Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fabgevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Uddannelsen er ikke datofastsat endnu, men følg med her på siden!

Faglig Festival 2019

Faglig Festival 2019

Vi har rund fødselsdag i 2019 og planlægger en kæmpe Faglig Festival med fire forskellige kursusspor, der løber over en hel uge. Alle fire spor har fokus på fællesskabet og på at udvikle fællesskaber på arbejdspladsen - på arbejdsmarkedet og i fagforeningerne.

På kursussporene vil vi både kigge tilbage i tiden, kigge på nutiden og især kigge frem i tiden. Dette vil også afspejle sig i pædagogikken, så du kan forvente dig en både interessant, sjov og anderledes uge.

Samfundsansvar - CSR

Samfundsansvar - CSR

Du får viden og kendskab til CSR som strategisk begreb og hvordan du og dine kolleger kan bidrage til eller søge indflydelse på, hvordan CSR-politikken på jeres arbejdsplads kan forme sig.

Du får også konkrete værktøjer til at komme godt i gang hos jer. Det er vigtigt, at tillidsvalgte søger indflydelse og medbestemmelse til at bidrage til en aktiv politik på området, på alle niveauer i virksomheden/organisationen.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.