Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Fremtidens arbejdsmarked - Faglig Festival - Spor 2

På Faglig Festival 2019 er der 4 forskellige kursusspor, der løber over hele den faglige festival. Alle fire spor har fokus på fællesskabet og på at udvikle fællesskaber på arbejdspladsen - på arbejdsmarkedet og i fagforeningerne.

 

Da Faglig Festival er en del af vores 50-års jubilæumsfejring, vil vi på kursussporene både kigge tilbage i tiden, kigge på nutiden og især kigge frem i tiden. Dette vil også afspejle sig i pædagogikken, så du kan forvente dig en både interessant, sjov og anderledes uge.

 

Kursussporene vil blive udviklet løbende frem mod den Faglige Festival. Den foreløbige beskrivelse her på siden vil blive opdateret, og du kan løbende følge med i vores udviklingsarbejde her og på Faglig Festival 2019’s facebookgruppe

 

På kurserne vil du dels modtage undervisning på hold, og dels opleve foredrag med store kanoner indenfor de fire områder.

 

 

Spor 1: Organisering – Kursusnr. 4423-19-00-30

Rygraden i fagbevægelsen har altid været aktive og dygtige folk på arbejdspladserne. Og der er igennem tiden opnået store resultater på baggrund af handlekraftige arbejdspladsfællesskaber.

Men klubberne på arbejdspladserne er mange steder udfordret. Faldende medlemstal, pres på fællesskabet og mere professionaliserede ledelser, der er med til at skabe et vanskeligt forhandlingsklima. Tiden er derfor inde til at handle. Nu.

 

På organiseringssporet arbejder vi intensivt, både teoretisk og praktisk, med at styrke arbejdspladsfællesskabet, få flere medlemmer og skabe stærkere kollektive resultater. I løbet af ugen vil du både komme til at lægge organiseringsstrategier og arbejde med konkrete organiseringshandlinger.

 

Det bliver en på alle måder sjov, spændende, anderledes og udfordrende uge, hvor du vil få styrket din handlekompetence i forbindelse med dit organiseringsarbejde.

 

 

Spor 2: Fremtidens arbejdsmarked – Kursusnr. 4630-19-00-40

65 % af dem, der starter i folkeskole i år, kommer til at have et arbejde, der ikke er opfundet endnu. Og der er konstant nye ting og begreber, vi skal forholde os til. Platformsøkonomi, nye sociale medier, robotter, automatisering, globalisering, disruption, nye kompetencekrav og digitalisering.

 

Mange af alle disse buzzwords diskuteres flittigt på direktionsgangene, og der er ingen grænser for, hvad der er af muligheder i ny teknologi. Men det er os på gulvet, der skal implementere og håndtere alle de forandringer, som de beslutter på ledermøderne.

 

Som tillidsvalgt og fagligt aktiv skal du kende til de muligheder og begrænsninger, som alle disse forskellige trends giver. Samtidig skal vi arbejde konkret og strategisk med at skabe handlemuligheder for dig som tillidsvalgt, så du kan påvirke processerne og styrke kollegerne, så de fortsat vil være attraktive og dygtige medarbejdere på fremtidens arbejdsmarked. 

 

Det bliver en på alle måder sjov, spændende, anderledes og udfordrende uge, hvor du vil lære at håndtere mange af fremtidens udfordringer, så du og dine kolleger fortsat står stærkt på fremtidens arbejdsmarked.

 

Spor 3: Fremtidens fagbevægelse – Kursusnr. 4631-19-00-50

Man skal ikke have slået op i mange aviser inden for de sidste år for at vide, at den danske fagbevægelse er under pres. Dalende medlemstal, gule fagforretninger på fremmarch, vigende politisk indflydelse, og en masse arbejdsmarkedsreformer, der bestemt ikke er kommet den almindelige lønmodtager til gavn.

 

En gang imellem kunne man godt stille sig selv spørgsmålet: Har fagbevægelsen overhovedet en fremtid?

Som tillidsvalgte er vi aktive medskabere af fremtidens fagbevægelse, og derved har vi også en del af nøglen til, hvilket liv fagbevægelsen kommer til at leve.

 

På dette spor om fremtidens fagbevægelse skal vi arbejde med fremadrettede bud på, hvordan vi som tillidsvalgte og fagligt aktive kan styrke fagbevægelsens position på det danske arbejdsmarked og sikre en forstærket styrkeposition både lokalt og nationalt, politisk og på arbejdspladserne.

Det bliver en på alle måder sjov, spændende, anderledes og udfordrende uge, hvor du bliver udfordret på debatter om fagbevægelsen og hvor vi arbejder med konkrete, visionære bud på, hvad den danske fagbevægelse skal kunne i fremtiden.

 

 

Spor 4: Ungdommens faglige festival – Kursusnr. 4423-19-00-60

Unge, dygtige fagligt aktive bliver rygraden i fremtidens fagbevægelse og bliver nøglepersoner i at organisere, involvere og engagere kolleger i arbejdet for bedre arbejdsforhold på fremtidens arbejdsmarked. Derfor sætter vi som en del af vores Faglig Festival 2019 spot på, hvordan du som ung fagligt aktiv, tillidsvalgt eller ansat til at arbejde med faglige unge kan være med til at forme fremtidens fagbevægelse og præge morgendagens arbejdsmarked.

 

På ungdommens faglige festival skal vi eksperimentere med nye former for deltagelse og inddragelse af unge i det faglige arbejde, og vi kommer sammen med bud på, hvordan unge får større indflydelse i organisationerne, og hvordan vi konkret kan arbejde med forandringer af arbejdspladserne, fagbevægelsen og arbejdsmarkedet.

 

I løbet af ugen vil vi også interagere med de tre øvrige kursushold omkring Organisering, Fremtidens Fagbevægelse og Fremtidens Arbejdsmarked, så vi gensidigt kan lære af hinanden og blive inspireret af hinanden – og så vi sikrer, at hele den faglige festival får et stærkt og tydeligt unge-perspektiv.

 

Derudover så afprøver vi noget nyt: Under hele Faglig Festival skal vi sove i telt på Konventums store græsplæne. Så der bliver rigtig festival stemning, som man kender det fra musikfestivaler. Den store forskel er dog, at her kan du både få et ordentligt bad og nogle ordentlige toiletter og spise dejlig mad.

Det bliver en på alle måder sjov, spændende, anderledes og udfordrende uge, hvor vi sammen udvikler tanker om unges rolle i fagbevægelsen, deres position på arbejdsmarkedet, og hvor vi arbejder med konkrete, visionære bud på, hvordan unge fagligt aktive får større indflydelse på arbejdspladserne og i fremtidens fagbevægelse.

Dato

03/06/2019 til 07/06/2019

Kursusnummer

4630-19-0040

Sted

Konventum - LO-skolen
Gl Hellebækvej 70
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding


Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fabgevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Uddannelsen er ikke datofastsat endnu, men følg med her på siden!

Faglig Festival 2019

Faglig Festival 2019

Vi har rund fødselsdag i 2019 og planlægger en kæmpe Faglig Festival med fire forskellige kursusspor, der løber over en hel uge. Alle fire spor har fokus på fællesskabet og på at udvikle fællesskaber på arbejdspladsen - på arbejdsmarkedet og i fagforeningerne.

På kursussporene vil vi både kigge tilbage i tiden, kigge på nutiden og især kigge frem i tiden. Dette vil også afspejle sig i pædagogikken, så du kan forvente dig en både interessant, sjov og anderledes uge.

Samfundsansvar - CSR

Samfundsansvar - CSR

Du får viden og kendskab til CSR som strategisk begreb og hvordan du og dine kolleger kan bidrage til eller søge indflydelse på, hvordan CSR-politikken på jeres arbejdsplads kan forme sig.

Du får også konkrete værktøjer til at komme godt i gang hos jer. Det er vigtigt, at tillidsvalgte søger indflydelse og medbestemmelse til at bidrage til en aktiv politik på området, på alle niveauer i virksomheden/organisationen.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.