Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Se Kursuskatalog for 2019

Når skaden er sket - grundkursus i arbejdsskadeloven

Hvem kan deltage

Kurset henvender sig til arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter samt valgte og ansatte i fagbevægelsen.

 

Lidt om baggrund

Når en kollega er kommet til skade, er der en hel del formalia at tage vare på. Og hvad kan, skal og må man? Hvilke love og regler træder i kraft? Det er vigtigt at vide, hvilke detaljer, der er væsentlige, for at du kan hjælpe din kollega / dit medlem, så godt som muligt.

 

Du kommer til at arbejde med

Kurset er tilrettelagt, så juraen i vid udstrækning belyses med eksempler på arbejdsskader, du har fra din arbejdsplads. Du får gennemgået arbejdsskadeloven ud fra en juridisk, medicinsk og sagsbehandlingsmæssig vinkel. Desuden arbejdes der med forståelse og fortolkning af loven. Hvad er en ulykke – og hvad er en erhvervssygdom? Hvad gør lægerne – og hvorfor er en lægeerklæring så afgørende? Hvad sker der i Arbejdsskadestyrelsen? Hvad skal der stå i en anmeldelse? Hvilke erstatninger kan man få? Hvilke tidsfrister er der – og hvilke ankemuligheder er der?

 

Det lærer du

Du får en grundlæggende viden om arbejdsskadelovgivningen - hvad loven kræver og de mange forhold, man skal være opmærksom på, hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade. Du vil kvalificeret og aktivt kunne hjælpe din kollega med en anmeldelse og du vil kunne fungere som støtteperson for vedkommende i det lange – og ofte komplicerede – forløb, der er i en arbejdsskadesag.

Dato

26/08/2019 til 30/08/2019

Kursusnummer

4109-19-0001

Sted

Konventum - LO-skolen
Erling Jensens Vej 1 (tidl. Gl. Hellebækvej 70)
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding

 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fagbevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Fagpolitisk talentudd.

Fagpolitisk talentuddannelse

Vil du være en del af den nye generation af fagpolitisk aktive? Mennesker, som skal kunne knytte stærke relationer til med-lemmer og potentielle medlemmer. De skal kunne skabe og drive faglige netværk og sætte skub i lokale aktiviteter, som giver mening for den enkelte og for fælles-skabet. De skal være med til at skabe nye fællesskaber, som det er attraktivt at være medlem af, uanset alder og erfaring på arbejdsmarkedet.

Personlig gennemslagskraft, politisk tæft, mod, organistorisk styrke og evne til at skabe fællesskaber med medlemmerne - noget for dig?

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.