Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Grundlæggende arbejdsmiljø for TR

Hvem kan deltage

Tillidsvalgte og fagligt aktive, som ønsker at vide mere om arbejdsmiljø.

 

Lidt om baggrund

Som medlem af SU/MED og når arbejdsmiljøorganisationen er en integreret del af jeres arbejdsmiljøarbejde, er det vigtigt, at du har en grundlæggende viden om arbejdsmiljø.

Undertiden er det svært at skelne imellem de forskellige udfordringer, hvad enten det drejer sig om fysisk eller psykisk arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt, at både TR og AMR kender området. Det vil styrke TR/AMR’s samarbejde på arbejdspladsen.

 

Du kommer til at arbejde med:

·     Grundlæggende viden om arbejdsmiljøområdet.

·     Roller i arbejdsmiljøarbejdet (roller som leder, medarbejdere og tillidsvalgte).

·     Du bliver indført i arbejdsmiljøloven.

·     Viden om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, og får et overblik over, hvordan I selv har organiseret jeres arbejdsmiljøarbejde.

·     Du får inspiration til, hvordan I kan arbejde med trivselsmålinger, sygefravær i APV-arbejdet.

Ligeledes gennemgår vi den årlige drøftelse, en samlet tjekliste over alt relevant arbejdsmiljøarbejde og viden om kompetenceudvikling for jeres arbejdsmiljøorganisation

 

Det lærer du

Du fået grundlæggende kendskab til arbejdsmiljøområdet. Du forstår betydningen af at det altid lønner sig at investere i et godt arbejdsmiljø. Du opnår kendskab til relevant lovgivning på arbejdsmiljøområdet og ved, hvor du kan søge mere information. Du vil endvidere få specifikke værktøjer, til at kunne inddrage dine kolleger samt ledelsen på din arbejdsplads.

Dato

18/11/2019 til 20/11/2019

Kursusnummer

4149-19-0001

Sted

Konventum
Erling Jensens Vej 1
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding

Målgruppen for kurset er tillidsvalgte og andre med tilhørsforhold til en medlemsorganisation under Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).
 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

ArbejdslivsTopmøde 2020

ArbejdslivsTopmøde 2020

Hvorfor oplever flere hjertebanken og overdrevet pres grundet arbejdet, trods et arbejdsmarked der historisk har udviklet sig mod flere hjælpemidler, HR-modeller og ny hensyn til tidsplanlægning? Og hvad kan vi som tillidsvalgte gøre for at navigere i dette hastige arbejdsliv?

På dette års ArbejdslivsTopmøde tager vi fat på nogle af disse konsekvenser og spørgsmål, som knytter sig til arbejdslivet i et nyt og opskruet tempo.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Bestyrelsens juleseminar

Bestyrelsens juleseminar 2020

Der er i disse år et stigende fokus på, at bestyrelsen skal spille en rolle i virksomhedens værdiskabelse og mindre på bestyrelsens rolle som kontrolinstans. For at få en mere aktiv bestyrelse kræver det, at der er nogle velfungerende, dynamiske og effektive arbejdsprocesser.

På konferencen vil du få konkrete, handlingsorienterede råd samt inspiration til dit bestyrelsesarbejde.