Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Samarbejdet mellem TR og AMR

Hvem kan deltage

Tillidsvalgte, der skal i gang med at samarbejde eller ønsker inspiration til, hvordan samarbejdet kan videreudvikles. Det er en forudsætning, at både TR og AMR fra samme arbejdsplads deltager samtidigt.

 

Lidt om baggrund

For at skabe gode arbejdspladser, er det nødvendigt at tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samarbejder. I bringer forskellige erfaringer og oplevelser med ind i samarbejdet. Forskellighederne er en styrke, og at vi anerkender dem hos hinanden. Men det er kun gennem organiseret samarbejde på arbejdspladsen, at vi – i fællesskab – kan løfte mange af dagligdagens store og små udfordringer i arbejdsmiljøet. Alt sammen til gavn for kollegerne.

 

Du kommer til at arbejde med

·     Hvad er samarbejde?

·     Hvad skal formålet med samarbejdet være?

·     Hvordan skabes en fælles samarbejdskultur?

·     Hvilke temaer kan/skal der samarbejdes om?

·     Hvordan skal samarbejdet organiseres?

·     Hvilke temaer kan udvikle arbejdsmiljøet og trivslen på arbejdspladsen?

·     Psykisk arbejdsmiljø som fælles ansvar.

·     Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

·     Hvilke udfordringer oplever I på jeres arbejdsplads i forhold til det psykiske arbejdsmiljø?

·     Hvordan kan vi samarbejde om at udvikle arbejdspladsen?

 

Det lærer du

Når I er færdige med kurset, har I fået afklaret jeres forventninger til hinanden. I har fået skabt et overblik over de temaer I kan og vil samarbejde om. Derudover er I blevet skarpe på, hvordan I vil samarbejde fremover. I ved, hvad psykisk arbejdsmiljø er og sidst men ikke mindst, er I blevet bevidste om, hvor i det psykiske arbejdsmiljø, I ønsker at gøre en indsats på jeres arbejdsplads.

Dato

18/11/2019 til 22/11/2019

Kursusnummer

4151-19-0002

Sted

Konventum A/S
Erling Jensens Vej 1
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding

 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fagbevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Fagpolitisk talentudd.

Fagpolitisk talentuddannelse

Vil du være en del af den nye generation af fagpolitisk aktive? Mennesker, som skal kunne knytte stærke relationer til med-lemmer og potentielle medlemmer. De skal kunne skabe og drive faglige netværk og sætte skub i lokale aktiviteter, som giver mening for den enkelte og for fælles-skabet. De skal være med til at skabe nye fællesskaber, som det er attraktivt at være medlem af, uanset alder og erfaring på arbejdsmarkedet.

Personlig gennemslagskraft, politisk tæft, mod, organistorisk styrke og evne til at skabe fællesskaber med medlemmerne - noget for dig?

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.