Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Udenl. arbejdskraft, social dumping, den danske model

Hvem kan deltage

For dig, der vil oplyses om og inspireres til at tage del i diskussionerne og aktiviteter om udenlandsk arbejdskraft, social dumping og den danske model, der er under pres.

 

Lidt om baggrund

Vores danske arbejdsmarkedsmodel og velfærdssamfund er under pres. Social dumping er for alvor blevet et problem, der presser mange arbejdspladser. Udenlandsk arbejdskraft er en realitet i de fleste brancher, der stiller store krav til organisering. Nye ansættelsesformer som en del af platformsøkonomien breder sig. Frivillige breder sig til flere brancher. Listen er lang over nye udfordringer til den danske model.

 

Det kommer du til at arbejde med

·     Vi gør status på, hvilke brancher og sektorer der er særligt udfordret.

·     Vi udveksler erfaringer om, hvilke faglige initiativer der virker og deler viden på tværs af fag og brancher.

·     Vi henter inspiration fra faglige indsatser hos vores nordiske og europæiske kolleger.

·     Vi skaber debat med faglige ledere og politikere om, hvordan vi modvirker presset på den danske model.

 

Det lærer du

Du får indsigt i udfordringerne til den danske model og kan fordybe dig inden for dit fag/din branche. Du kommer til at dele erfaringer, og mulighed for at danne netværk med andre tillidsvalgte på tværs af afdelinger og brancher. Du får inspiration til faglige indsatser mod forringelse af forholdene på din arbejdsplads og du får værktøjer til indsats for at styrke fair arbejdsforhold og den danske model.

Dato

11/11/2019 til 15/11/2019

Kursusnummer

4162-19-0003

Sted

Konventum - LO-skolen
Gl Hellebækvej 70
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding

 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fagbevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Samfundsansvar - CSR

Samfundsansvar - CSR

Du får viden og kendskab til CSR som strategisk begreb og til, hvordan du og dine kolleger kan bidrage til eller søge indflydelse på udformningen af CSR-politikken på jeres arbejdsplads.

Du får også konkrete værktøjer til at komme godt i gang hos jer. Det er vigtigt, at tillidsvalgte søger indflydelse og medbestemmelse til at bidrage til en aktiv politik på området, på alle niveauer i virksomheden/organisationen.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.