Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Mindfulness 2

– En overbygning med trivselsstrategier.

 

Hvem kan deltage

Arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter eller andre tillidsvalgte, der har deltaget på introduktionskurset i Mindfulness 1, og som ønsker konkrete værktøjer til at igangsætte Mindfulness, som et af flere trivselselementer på arbejdspladsen.

 

Er du leder eller medarbejder i en HR-afdeling og har et eget erfaringsbaseret kendskab til Mindfulness, er du også velkommen til at deltage.

 

Det kommer du til at arbejde med

·     Du har kendskab til, og har afprøvet Mindfulness og er nu parat til at sætte forskellige tiltag i gang, indenfor Yoga og Mindfulness. Bl.a. med henblik på udvikling af særlige virksomhedstilpassede forløb, med aktive pauser og ”pusterum” og andre Mindfulness aktiviteter på arbejdspladsen. Igennem jeres trivselspolitik og det psykiske arbejdsmiljø, har I besluttet jer for at undgå et dårligt arbejdsmiljø, eller ønsker at nedbringe sygefraværet på arbejdspladsen. I er nysgerrige og parate til at anvende nye metoder, og få inspiration til god praksis fra andre arbejdspladser. 

·     Du kommer til at fordybe dig i såvel teori, som praktisk afprøvning af Mindfulness - som individ og på organisationsniveau. Du arbejder med relevant og tilgængelig forskning på området og kigger på andre arbejdspladsers erfaringer med brugen af Mindfulness og yoga i arbejdstiden.

 

Det lærer du

Du tilegner dig viden om KPI-målinger (key-performance-indikatorer) med henblik på effekter,

før I går i gang, og efter ibrugtagning af Mindfulness og andre pause-interventioner. Du udarbejder jeres specifikke trivselsmåler og KPI´er til effektmåling af forskellige Mindfulness-, yoga- og andre pause-aktiviteter. Du har opnået viden om pausers effektivitet. Du har afprøvet alle øvelserne og på den baggrund tilpasser du jeres trivselspolitik, med udarbejdelse af en konkret handleplan. Handleplanen indeholder forslag til arbejdspladsindretning, og handouts til brug for de foreslåede aktiviteter.

 

På kurset vil der endvidere blive mulighed for at indtale egne Mindfulness øvelser, i form af små ”pusterum” – til eksempelvis jeres intranet.

Dato

28/10/2019 til 01/11/2019

Kursusnummer

4166-19-0001

Sted

Konventum - LO-skolen
Gl Hellebækvej 70
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding

 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fagbevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Samfundsansvar - CSR

Samfundsansvar - CSR

Du får viden og kendskab til CSR som strategisk begreb og til, hvordan du og dine kolleger kan bidrage til eller søge indflydelse på udformningen af CSR-politikken på jeres arbejdsplads.

Du får også konkrete værktøjer til at komme godt i gang hos jer. Det er vigtigt, at tillidsvalgte søger indflydelse og medbestemmelse til at bidrage til en aktiv politik på området, på alle niveauer i virksomheden/organisationen.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.