Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker

Hvem kan deltage

Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, der ønsker professionel forebyggelse og håndtering af arbejdsskader. Andre, med opgaver og interesse i forebyggelse og håndtering af arbejdsskader, er også velkomne.

 

Lidt om baggrund

Ulykkesforebyggelse er den vigtigste arbejdsopgave for arbejdsmiljøorganisationens medlemmer, blandt andet fordi arbejdsskader koster penge - rigtige mange penge, men arbejdsskader kan også få alvorlige personlige og familiære konsekvenser for skadelidte. Det er derfor meget vigtigt for virksomheder og ansatte, at kunne forebygge ulykker og arbejdsbetingede lidelser/skader for at undgå de økonomiske, driftsmæssige og personlige omkostninger i forbindelse med arbejdsskader.

 

Du kommer til at arbejde med:

·     Begreberne ulykker og arbejdsbetingede lidelser.

·     Reglerne omkring arbejdsskader.

·     Hvordan opstår ulykker og hvordan forebygger vi effektivt?

·     Hvordan du kortlægger jeres risici på arbejdspladsen.

·     Hvordan du kan arbejde med risikovurdering som et værktøj.

·     Analyse af cases.

·     Undersøgelse af arbejdsskader.

·     Hvordan styrer vi risici på arbejdspladsen fremover?

·     Kultur og holdninger til arbejdsmiljøet.

·     Arbejdstilsynets rolle og opgaver i forbindelse med ulykker og arbejdsbetingede lidelser.

 

Det lærer du

Når uddannelsen er slut, vil du kunne arbejde forebyggende på en ny og effektiv måde. Du vil kunne hjælpe dine kolleger og virksomheden med at skabe en sikker og sund arbejdsplads.

Du vil kunne anvende metoder og redskaber til at analysere risici, samt undersøge og kortlægge årsagerne bag en ulykkelig hændelse.

Dato

28/10/2019 til 30/10/2019

Kursusnummer

4168-19-0001

Sted

Konventum - LO-skolen
Gl Hellebækvej 70
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding


Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fabgevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Faglig Festival 2019

Faglig Festival 2019

Vi har rund fødselsdag i 2019 og planlægger en kæmpe Faglig Festival med fire forskellige kursusspor, der løber over en hel uge. Alle fire spor har fokus på fællesskabet og på at udvikle fællesskaber på arbejdspladsen - på arbejdsmarkedet og i fagforeningerne.

På kursussporene vil vi både kigge tilbage i tiden, kigge på nutiden og især kigge frem i tiden. Dette vil også afspejle sig i pædagogikken, så du kan forvente dig en både interessant, sjov og anderledes uge.

Samfundsansvar - CSR

Samfundsansvar - CSR

Du får viden og kendskab til CSR som strategisk begreb og hvordan du og dine kolleger kan bidrage til eller søge indflydelse på, hvordan CSR-politikken på jeres arbejdsplads kan forme sig.

Du får også konkrete værktøjer til at komme godt i gang hos jer. Det er vigtigt, at tillidsvalgte søger indflydelse og medbestemmelse til at bidrage til en aktiv politik på området, på alle niveauer i virksomheden/organisationen.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.