Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Samarb. ml. AMR/TR/leder (TRIOEN) Psykisk arb.mj.

Hvem kan deltage

Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

Det er en forudsætning at både AMR og TR, fra samme arbejdsplads deltager samtidigt.

 

Lidt om baggrund

Når vi skal skabe et godt psykisk arbejdsmiljø, gør vi det bedst i fællesskab. Derfor er det en fordel med et tæt dagligt samarbejde mellem de tillidsvalgte og ledelsen. Som AMR eller TR har du en særlig rolle, og i fællesskab kan du styrke indflydelsen og samarbejdet med ledelsen. Det er til glæde for alle ansatte og for hele arbejdspladsen.

 

Du kommer til at arbejde med

·     Hvad psykisk arbejdsmiljø omfatter.

·     Hvorfor det er vigtigt at samarbejde om psykisk arbejdsmiljø.

·     Hvad der kendetegner et godt samarbejde mellem AMR, TR og ledelsen (TRIO’en).

·     Hvad AMR og TR kan samarbejde om i relation til psykisk arbejdsmiljø.

·     Hvordan samarbejdet kan foregå i dagligdagen.

·     Hvilke kompetencer der skal styrkes til at samarbejde om psykisk arbejdsmiljø.

 

Det lærer du

Hvilke roller og opgaver AMR, TR og ledelsen har i samarbejdet om psykisk arbejdsmiljø.

Hvad AMR og TR kan samarbejde om på det strategiske og operationelle niveau.

Hvordan det formelle og uformelle samarbejde kan foregå i det daglige.

Hvordan et godt samarbejde kan skabes gennem gode relationer og velfungerende kommunikation.

Hvilke kompetencer der er nødvendige for at samarbejde om psykisk arbejdsmiljø.

Dato

18/03/2019 til 22/03/2019

Kursusnummer

4169-19-0001

Sted

Konventum - LO-skolen
Gl Hellebækvej 70
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding


Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fabgevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Faglig Festival 2019

Faglig Festival 2019

Vi har rund fødselsdag i 2019 og planlægger en kæmpe Faglig Festival med fire forskellige kursusspor, der løber over en hel uge. Alle fire spor har fokus på fællesskabet og på at udvikle fællesskaber på arbejdspladsen - på arbejdsmarkedet og i fagforeningerne.

På kursussporene vil vi både kigge tilbage i tiden, kigge på nutiden og især kigge frem i tiden. Dette vil også afspejle sig i pædagogikken, så du kan forvente dig en både interessant, sjov og anderledes uge.

Samfundsansvar - CSR

Samfundsansvar - CSR

Du får viden og kendskab til CSR som strategisk begreb og hvordan du og dine kolleger kan bidrage til eller søge indflydelse på, hvordan CSR-politikken på jeres arbejdsplads kan forme sig.

Du får også konkrete værktøjer til at komme godt i gang hos jer. Det er vigtigt, at tillidsvalgte søger indflydelse og medbestemmelse til at bidrage til en aktiv politik på området, på alle niveauer i virksomheden/organisationen.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.