Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Få indflydelse på psykisk arbejdsmiljø

Hvem kan deltage

Arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og andre medarbejdere, der arbejder med at forbedre trivslen og det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden.

 

Lidt om baggrund

Hvordan fungerer samarbejdet i din virksomhed? Har du som tillidsvalgt mulighed for at få reel indflydelse på beslutningerne, der træffes formelt i for eksempel SU og AMO eller uformelt i dagligdagen? Og sikrer samarbejdet og medarbejderindflydelsen et godt psykisk arbejdsmiljø?

Flere undersøgelser viser, at ledelsens motivation til at give både tillidsvalgte og øvrige medarbejdere mere indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø er, at medarbejderne dels tager initiativ og dels kan kvalificere beslutningerne. Det er derfor nødvendigt, at de tillidsvalgte udvikler relationer, dokumentation og den faglige argumentation.

 

Du kommer til at arbejde med:

På kurset arbejder vi med, hvordan du som tillidsvalgt kan styrke din indflydelse og forbedre det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads.

 

Først skaber vi et overblik over hvad psykisk arbejdsmiljø er, og hvordan I kan komme på forkant i arbejdsmiljøarbejdet og samarbejde om at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø.

 

Dernæst arbejder vi med indflydelse i samarbejdet, hvor vi har særligt fokus på tillidsvalgte og andre medarbejderes deltagelse i og indflydelse på de beslutninger, der træffes i virksomheden på forskellige niveauer. Vi beskæftiger os også med, hvad der skal til, for at tillidsvalgte og øvrige medarbejdere får større indflydelse både formelt og uformelt. Sidst men ikke mindst identificerer vi de områder, hvor der kunne være en interesse i at søge større indflydelse, og hvilke forskellige indflydelsesveje I kunne vælge.

 

Det lærer du

Du får en række råd og redskaber til at samarbejde om og søge indflydelse på at identificere, forebygge og håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø. På kurset vil du lave din egen guide for, hvordan du som tillidsvalgt kan styrke din indflydelse på din arbejdsplads og derved medvirke til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Dato

20/05/2019 til 22/05/2019
30/09/2019 til 02/10/2019

Kursusnummer

4174-19-0001

Sted

Konventum - LO-skolen
Gl Hellebækvej 70
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding


Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fabgevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Faglig Festival 2019

Faglig Festival 2019

Vi har rund fødselsdag i 2019 og planlægger en kæmpe Faglig Festival med fire forskellige kursusspor, der løber over en hel uge. Alle fire spor har fokus på fællesskabet og på at udvikle fællesskaber på arbejdspladsen - på arbejdsmarkedet og i fagforeningerne.

På kursussporene vil vi både kigge tilbage i tiden, kigge på nutiden og især kigge frem i tiden. Dette vil også afspejle sig i pædagogikken, så du kan forvente dig en både interessant, sjov og anderledes uge.

Samfundsansvar - CSR

Samfundsansvar - CSR

Du får viden og kendskab til CSR som strategisk begreb og hvordan du og dine kolleger kan bidrage til eller søge indflydelse på, hvordan CSR-politikken på jeres arbejdsplads kan forme sig.

Du får også konkrete værktøjer til at komme godt i gang hos jer. Det er vigtigt, at tillidsvalgte søger indflydelse og medbestemmelse til at bidrage til en aktiv politik på området, på alle niveauer i virksomheden/organisationen.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.