Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Grundlæggende metoder i organiseringsarbejdet

Se alle organiseringskurserne til valgte og ansatte her

 

Hvem kan deltage

Valgte og ansatte i forbund/lokalafdelinger, der arbejder med organiseringsopgaver lokalt og centralt.


Lidt om baggrund

Deltagerne bliver fortrolige med de grundlæggende organiseringsteorier og -metoder i et tværfagligt læringsmiljø, som understøtter netværk og erfaringsudveksling på tværs af LO og FTF-forbundene. Deltagerne udvikler konkrete handlekompetencer, der understøtter organiseringsarbejdet i egen organisation.

 

Du kommer til at arbejde med

 

Modul 1

Grundlæggende introduktion til organiseringsmetoder og -teorier og kobler organiseringsarbejdet til den danske aftalemodel og forhandlingssystemet. Med udgangspunkt i deltagernes egne forbund undersøger vi, hvilke organiseringsstrategier der er i spil i dansk fagbevægelse.

 

Der etableres netværksgrupper, som drøfter case-emner til brug i arbejdet på modul 2.

 

Modul 2

Vi arbejder systematisk med de hyppigst anvendte metoder i organisering: kortlægning, samtaler, sager, meningsdannere, relationsopbygning samt de tillidsvalgtes og arbejdspladsklubbernes betydning og rolle.

 

Vi træner konkrete færdigheder og metoder gennem cases og udfordringer hjemmefra. Der arbejdes med kommunikationstræning og øves samtaleformer og spørgsmålstyper tilpasset forskellige formål.

 

Den gennemgående læringsform på begge moduler er baseret på praktisk træning og egne handleplaner.

 

 

Det lærer du

Får viden om og handlekompetencer til at anvende velafprøvede metoder i det lokale organiseringsarbejde. Herunder at arbejde med opbygning af relationer, at arbejde systematisk med kortlægning og opfølgning, at arbejde med kommunikation, relationer og involvering.

Dato

01/04/2019 til 03/04/2019
28/10/2019 til 30/10/2019

Kursusnummer

4423-19-0001

Sted

Konventum
Erling Jensens Vej 1
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding

Målgruppen for kurset er tillidsvalgte og andre med tilhørsforhold til en medlemsorganisation under Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).
 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

ArbejdslivsTopmøde 2020

ArbejdslivsTopmøde 2020

Hvorfor oplever flere hjertebanken og overdrevet pres grundet arbejdet, trods et arbejdsmarked der historisk har udviklet sig mod flere hjælpemidler, HR-modeller og ny hensyn til tidsplanlægning? Og hvad kan vi som tillidsvalgte gøre for at navigere i dette hastige arbejdsliv?

På dette års ArbejdslivsTopmøde tager vi fat på nogle af disse konsekvenser og spørgsmål, som knytter sig til arbejdslivet i et nyt og opskruet tempo.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Bestyrelsens juleseminar

Bestyrelsens juleseminar 2020

Der er i disse år et stigende fokus på, at bestyrelsen skal spille en rolle i virksomhedens værdiskabelse og mindre på bestyrelsens rolle som kontrolinstans. For at få en mere aktiv bestyrelse kræver det, at der er nogle velfungerende, dynamiske og effektive arbejdsprocesser.

På konferencen vil du få konkrete, handlingsorienterede råd samt inspiration til dit bestyrelsesarbejde.