Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Se Kursuskatalog for 2019

Grundlæggende metoder i organiseringsarbejdet

Se alle organiseringskurserne til valgte og ansatte her

 

Hvem kan deltage

Valgte og ansatte i forbund/lokalafdelinger, der arbejder med organiseringsopgaver lokalt og centralt.


Lidt om baggrund

Deltagerne bliver fortrolige med de grundlæggende organiseringsteorier og -metoder i et tværfagligt læringsmiljø, som understøtter netværk og erfaringsudveksling på tværs af LO og FTF-forbundene. Deltagerne udvikler konkrete handlekompetencer, der understøtter organiseringsarbejdet i egen organisation.

 

Du kommer til at arbejde med

 

Modul 1

Grundlæggende introduktion til organiseringsmetoder og -teorier og kobler organiseringsarbejdet til den danske aftalemodel og forhandlingssystemet. Med udgangspunkt i deltagernes egne forbund undersøger vi, hvilke organiseringsstrategier der er i spil i dansk fagbevægelse.

 

Der etableres netværksgrupper, som drøfter case-emner til brug i arbejdet på modul 2.

 

Modul 2

Vi arbejder systematisk med de hyppigst anvendte metoder i organisering: kortlægning, samtaler, sager, meningsdannere, relationsopbygning samt de tillidsvalgtes og arbejdspladsklubbernes betydning og rolle.

 

Vi træner konkrete færdigheder og metoder gennem cases og udfordringer hjemmefra. Der arbejdes med kommunikationstræning og øves samtaleformer og spørgsmålstyper tilpasset forskellige formål.

 

Den gennemgående læringsform på begge moduler er baseret på praktisk træning og egne handleplaner.

 

 

Det lærer du

Får viden om og handlekompetencer til at anvende velafprøvede metoder i det lokale organiseringsarbejde. Herunder at arbejde med opbygning af relationer, at arbejde systematisk med kortlægning og opfølgning, at arbejde med kommunikation, relationer og involvering.

Dato

01/04/2019 til 03/04/2019
28/10/2019 til 30/10/2019

Kursusnummer

4423-19-0001

Sted

Konventum - LO-skolen
Erling Jensens Vej 1 (tidl. Gl. Hellebækvej 70)
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding

 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fagbevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Fagpolitisk talentudd.

Fagpolitisk talentuddannelse

Vil du være en del af den nye generation af fagpolitisk aktive? Mennesker, som skal kunne knytte stærke relationer til med-lemmer og potentielle medlemmer. De skal kunne skabe og drive faglige netværk og sætte skub i lokale aktiviteter, som giver mening for den enkelte og for fælles-skabet. De skal være med til at skabe nye fællesskaber, som det er attraktivt at være medlem af, uanset alder og erfaring på arbejdsmarkedet.

Personlig gennemslagskraft, politisk tæft, mod, organistorisk styrke og evne til at skabe fællesskaber med medlemmerne - noget for dig?

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.