Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Den faglige klub på arbejdspladsen

Hvem kan deltage

Tillidsvalgte, der har en faglig klub på arbejdspladsen eller ønsker at danne en faglig klub.

 

Vi forudsætter at mindst to tillidsvalgte fra arbejdspladsen deltager sammen. Hvis I allerede har en klubbestyrelse, er det en fordel at flere end to bestyrelsesmedlemmer deltager.

 

Lidt om baggrund

Den faglige klub kan være de tillidsvalgtes allerstærkeste fundament i det faglige arbejde på arbejdspladsen. Men mange steder ligger den faglige klub lidt i dvale, fordi der ikke er fundet metoder til at inddrage kollegerne og involvere dem i arbejdet. Tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten har nok at tage sig af, så hvem skal holde liv i klubben?

 

Svaret er, at flere kolleger skal involveres i klubbens arbejde. Hvis I savner idéer, metoder og konkrete værktøjer til at få skabt liv og engagement i den faglige klub, så er dette kurset for dig og dine kolleger.

 

På første modul arbejder du med

·     Klubbens formål og potentiale

·     Involvering og aktivering af kollegerne

·     Organisering og relationer

·     Mødeformer der aktiverer og engagerer

·     Analog og digital kommunikation

·     Strategisk ledelse af fagligt arbejde

 

Mellem modul 1 og 2 arbejder du hjemme med en selvvalgt opgave.

 

På andet modul arbejder du videre med

Sparring og feedback

Præsentationsteknikker

Lederskab og følgeskab

Mål og handleplaner

 

Det lærer du

At kortlægge og analysere din arbejdsplads og får fif og idéer til, hvordan du kan inddrage kollegerne i det faglige arbejde. Får værktøjer til at styrke kommunikationen – både den analoge og den digitale – så du efter kurset er klædt rigtig godt på, til at håndtere og koordinere kollegernes forskellige holdninger og idéer. Du lærer at arbejde strategisk med ledelse af klubarbejdet, og at holde møder der både involverer og engagerer deltagerne. Endvidere får du trænet din præsentationsteknik, så du får større opbakning og gennemslagskraft. Du afslutter kurset med en konkret handleplan for udvikling af den faglige klub på din arbejdsplads.

Dato

01/04/2019 til 03/04/2019
28/10/2019 til 30/10/2019

Kursusnummer

4426-19-0001

Sted

Konventum - LO-skolen
Gl Hellebækvej 70
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding


Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fabgevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Faglig Festival 2019

Faglig Festival 2019

Vi har rund fødselsdag i 2019 og planlægger en kæmpe Faglig Festival med fire forskellige kursusspor, der løber over en hel uge. Alle fire spor har fokus på fællesskabet og på at udvikle fællesskaber på arbejdspladsen - på arbejdsmarkedet og i fagforeningerne.

På kursussporene vil vi både kigge tilbage i tiden, kigge på nutiden og især kigge frem i tiden. Dette vil også afspejle sig i pædagogikken, så du kan forvente dig en både interessant, sjov og anderledes uge.

Samfundsansvar - CSR

Samfundsansvar - CSR

Du får viden og kendskab til CSR som strategisk begreb og hvordan du og dine kolleger kan bidrage til eller søge indflydelse på, hvordan CSR-politikken på jeres arbejdsplads kan forme sig.

Du får også konkrete værktøjer til at komme godt i gang hos jer. Det er vigtigt, at tillidsvalgte søger indflydelse og medbestemmelse til at bidrage til en aktiv politik på området, på alle niveauer i virksomheden/organisationen.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.