Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Giv gruppen gevinst - forstå dine kolleger

Hvem kan deltage

Tillidsvalgte, der gerne vil have indsigt i personlighedstyper og gruppesammensætninger, og derved forstå gruppedynamikker bedre. Faktisk vil alle, der normalt indgår i grupper, få meget ud af bedre at kunne forstå hvordan en gruppe skal dannes.

 

Lidt om baggrund

Kender du til grupper af kolleger, der bare ikke rigtig kan samarbejde? På trods af at I er gode kolleger, så er det besværligt at arbejde sammen og I kan ikke helt sige hvorfor? Vi er alle forskellige, og netop de forskelligheder kan nogle gange være besværligt, når man skal arbejde sammen, men det kan også blive en styrke!

På dette kursus vil du lære nye ting om din egen person, du vil forstå hvordan vi adskiller os fra hinanden, og hvordan vi får anvendt disse forskelligheder til at arbejde sammen og skabe resultater.

 

Du kommer til at arbejde med

Inden kursusstart skal du have taget en personlighedstest kaldet Jungs Type Indeks (JTI). Denne test vil vise hvilke præferencer vi har og dermed hvilken personlighedstype vi er.

Denne test vil være udgangspunkt for kurset, hvor du først vil få indsigt i selve JTI-universet og hvad det kan fortælle én om sig selv og ens omgivelser. Ved hjælp af JTI vil du få redskaber til at forstå, hvordan vi mennesker er forskellige og hvordan det påvirker vores samarbejde.

 

Herefter vil vi arbejde med gruppedynamikker, og undersøge hvordan vores forskelligheder kan blive en styrke, og hvordan man som gruppe kan fungere optimalt.

 

Det lærer du

Hvordan vores forskelligheder kan være en hæmsko for gruppedynamikken, men også hvordan vi kan vende det til en fordel. Med indsigt i typeindekset fra JTI, vil du have nemmere ved at kunne indse hvordan det kan være udfordrende at arbejde sammen. Sådan vil du bedre kunne forstå gruppesammensætninger og hvordan de fungerer. Om det så er med alle kollegerne på arbejdspladsen, klubbestyrelsen eller en særlig arbejdsgruppe, så vil denne indsigt være guld værd, da du vil kunne organisere samarbejdet bedre. Samtidig vil JTI-testen give dig personlig indsigt, som vil kunne bruges såvel i kommunikations- som i samarbejdssammenhænge.

Dato

01/04/2019 til 03/04/2019

Kursusnummer

4437-19-0001

Sted

Konventum - LO-skolen
Gl Hellebækvej 70
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding


Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fabgevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Faglig Festival 2019

Faglig Festival 2019

Vi har rund fødselsdag i 2019 og planlægger en kæmpe Faglig Festival med fire forskellige kursusspor, der løber over en hel uge. Alle fire spor har fokus på fællesskabet og på at udvikle fællesskaber på arbejdspladsen - på arbejdsmarkedet og i fagforeningerne.

På kursussporene vil vi både kigge tilbage i tiden, kigge på nutiden og især kigge frem i tiden. Dette vil også afspejle sig i pædagogikken, så du kan forvente dig en både interessant, sjov og anderledes uge.

Samfundsansvar - CSR

Samfundsansvar - CSR

Du får viden og kendskab til CSR som strategisk begreb og hvordan du og dine kolleger kan bidrage til eller søge indflydelse på, hvordan CSR-politikken på jeres arbejdsplads kan forme sig.

Du får også konkrete værktøjer til at komme godt i gang hos jer. Det er vigtigt, at tillidsvalgte søger indflydelse og medbestemmelse til at bidrage til en aktiv politik på området, på alle niveauer i virksomheden/organisationen.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.