Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Kend dine styrker - klar kommunikation

Hvem kan deltage

Tillidsvalgte, der gerne vil være skarpere i deres kommunikation. Ved Jungs Type Indeks (JTI) vil deltagerne få redskaber til at forstå hvordan vi mennesker er forskellige og derfor oplever vi kommunikation forskelligt! Kurset vil give en bedre forståelse for hvordan vores kommunikation kan få alle med, så budskabet ikke går tabt.

 

Lidt om baggrund

Vi opfatter beskeder forskelligt. Det er der intet underligt i, men det kan gøre det svært at få sin kommunikation igennem ligesom man havde tænkt sig det, hvilket kan føre til forvirring og frustration. På kurset vil du lære om forskellige personlighedstyper, hvad der kan være grunden til, at vi forstår budskaber forskelligt og hvordan du kan finpudse din kommunikation til at nå så mange som muligt og med den rigtige effekt.

 

Du kommer til at arbejde med

- Jungs Type Indeks (JTI) – personlighedstest

Denne test vil vise, hvilke præferencer vi har og dermed hvilken typer vi er. Med din egen personlighedstype i baghovedet, vil du blive præsenteret for JTI-universet, hvordan vi er forskellige og hvordan det påvirker kommunikationen imellem os. Herefter vil du arbejde med, hvordan man bruger denne viden strategisk, så man kan skræddersy sin kommunikation til sine modtagere. Her vil deltagerne både blive præsenteret for modeller og cases, der vil træne netop dette.

 

Du går hjem med

Det er vigtigt at kende sine modtagere, hvis man vil ramme dem med sit budskab – og det er præcis, hvad dette kursus lærer dig! Du lærer til JTI-universet og hvordan vi fokuserer på forskellige ting ved kommunikation. Dette vil give dig flere redskaber til at kunne danne en kommunikation, der er bedre egnet til sine modtagere og dermed mere effektiv.

Dato

18/03/2019 til 20/03/2019

Kursusnummer

4443-19-0001

Sted

Konventum - LO-skolen
Gl Hellebækvej 70
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding


Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fabgevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Faglig Festival 2019

Faglig Festival 2019

Vi har rund fødselsdag i 2019 og planlægger en kæmpe Faglig Festival med fire forskellige kursusspor, der løber over en hel uge. Alle fire spor har fokus på fællesskabet og på at udvikle fællesskaber på arbejdspladsen - på arbejdsmarkedet og i fagforeningerne.

På kursussporene vil vi både kigge tilbage i tiden, kigge på nutiden og især kigge frem i tiden. Dette vil også afspejle sig i pædagogikken, så du kan forvente dig en både interessant, sjov og anderledes uge.

Samfundsansvar - CSR

Samfundsansvar - CSR

Du får viden og kendskab til CSR som strategisk begreb og hvordan du og dine kolleger kan bidrage til eller søge indflydelse på, hvordan CSR-politikken på jeres arbejdsplads kan forme sig.

Du får også konkrete værktøjer til at komme godt i gang hos jer. Det er vigtigt, at tillidsvalgte søger indflydelse og medbestemmelse til at bidrage til en aktiv politik på området, på alle niveauer i virksomheden/organisationen.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.