Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

HR-afdelingens entré i den danske model

Hvem kan deltage

Tillidsvalgte, som ønsker at blive klogere på HRs rolle og på hvordan man som tillidsvalgt kan styrke sin position over for HR.

 

Lidt om baggrund

I dag er lønkontoret og personalechefen forsvundet og erstattet af en HR-afdeling og en HR-chef. De nye HR-medarbejdere er typisk CBS-uddannede, jurister og advokater. Mange har hverken praktisk eller teoretisk erfaring med den danske model og den form for samarbejde, der foregår på arbejdspladserne.

HRs møde med de tillidsvalgte kan derfor ende i et kultursammenstød, der giver konflikt frem for samarbejde. Dette kursus sætter fokus på, hvordan de tillidsvalgte kan være en konstruktiv med- og modspiller til HR.

 

·     Du kommer til at arbejde med

·     Viden om HR: Fra løn- og personalekontor til HR-afdeling på ledelsesniveau.

·     Hvad laver en moderne HR-afdeling?

·     Hvad bliver den nye HR-medarbejdere uddannet i og hvilke tendenser er der på området?

·     Hvor overlapper HRs og de tillidsvalgtes opgaver og hvordan synliggør du forskellen til dine kolleger?

·     Hvordan får du mere ud af samarbejdet med HR og hvad gør du hvis HR går uden om dig som tillidsvalgt?

·     Hvordan forbereder du dig til forhandlinger med HR?

 

Det lærer du

Du bliver klogere på HR-afdelingens rolle og opgaver på din virksomhed. Du får sat fokus på, hvordan du kan synliggøre forskellen på din og HR-afdelingens rolle og opgaver. Du udpeger områder, hvor et samarbejde med HR kan skaffe dig faglige resultater og lægger en strategi for hvordan det kan realiseres. Og sidst men ikke mindst træner du, hvordan du forbereder dig til forhandlinger med HR-afdelingen.

Dato

30/09/2019 til 02/10/2019

Kursusnummer

4445-19-0001

Sted

Konventum
Erling Jensens Vej 1
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding

Målgruppen for kurset er tillidsvalgte og andre med tilhørsforhold til en medlemsorganisation under Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).
 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

ArbejdslivsTopmøde 2020

ArbejdslivsTopmøde 2020

Hvorfor oplever flere hjertebanken og overdrevet pres grundet arbejdet, trods et arbejdsmarked der historisk har udviklet sig mod flere hjælpemidler, HR-modeller og ny hensyn til tidsplanlægning? Og hvad kan vi som tillidsvalgte gøre for at navigere i dette hastige arbejdsliv?

På dette års ArbejdslivsTopmøde tager vi fat på nogle af disse konsekvenser og spørgsmål, som knytter sig til arbejdslivet i et nyt og opskruet tempo.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Bestyrelsens juleseminar

Bestyrelsens juleseminar 2020

Der er i disse år et stigende fokus på, at bestyrelsen skal spille en rolle i virksomhedens værdiskabelse og mindre på bestyrelsens rolle som kontrolinstans. For at få en mere aktiv bestyrelse kræver det, at der er nogle velfungerende, dynamiske og effektive arbejdsprocesser.

På konferencen vil du få konkrete, handlingsorienterede råd samt inspiration til dit bestyrelsesarbejde.