Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

HR-afdelingens entré i den danske model

Hvem kan deltage

Tillidsvalgte, som ønsker at blive klogere på HRs rolle og på hvordan man som tillidsvalgt kan styrke sin position over for HR.

 

Lidt om baggrund

I dag er lønkontoret og personalechefen forsvundet og erstattet af en HR-afdeling og en HR-chef. De nye HR-medarbejdere er typisk CBS-uddannede, jurister og advokater. Mange har hverken praktisk eller teoretisk erfaring med den danske model og den form for samarbejde, der foregår på arbejdspladserne.

HRs møde med de tillidsvalgte kan derfor ende i et kultursammenstød, der giver konflikt frem for samarbejde. Dette kursus sætter fokus på, hvordan de tillidsvalgte kan være en konstruktiv med- og modspiller til HR.

 

·     Du kommer til at arbejde med

·     Viden om HR: Fra løn- og personalekontor til HR-afdeling på ledelsesniveau.

·     Hvad laver en moderne HR-afdeling?

·     Hvad bliver den nye HR-medarbejdere uddannet i og hvilke tendenser er der på området?

·     Hvor overlapper HRs og de tillidsvalgtes opgaver og hvordan synliggør du forskellen til dine kolleger?

·     Hvordan får du mere ud af samarbejdet med HR og hvad gør du hvis HR går uden om dig som tillidsvalgt?

·     Hvordan forbereder du dig til forhandlinger med HR?

 

Det lærer du

Du bliver klogere på HR-afdelingens rolle og opgaver på din virksomhed. Du får sat fokus på, hvordan du kan synliggøre forskellen på din og HR-afdelingens rolle og opgaver. Du udpeger områder, hvor et samarbejde med HR kan skaffe dig faglige resultater og lægger en strategi for hvordan det kan realiseres. Og sidst men ikke mindst træner du, hvordan du forbereder dig til forhandlinger med HR-afdelingen.

Dato

30/09/2019 til 02/10/2019

Kursusnummer

4445-19-0001

Sted

Konventum - LO-skolen
Gl Hellebækvej 70
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding

 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fagbevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Samfundsansvar - CSR

Samfundsansvar - CSR

Du får viden og kendskab til CSR som strategisk begreb og til, hvordan du og dine kolleger kan bidrage til eller søge indflydelse på udformningen af CSR-politikken på jeres arbejdsplads.

Du får også konkrete værktøjer til at komme godt i gang hos jer. Det er vigtigt, at tillidsvalgte søger indflydelse og medbestemmelse til at bidrage til en aktiv politik på området, på alle niveauer i virksomheden/organisationen.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.