Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Formidling til kolleger

Hvem kan deltage

Tillidsvalgte og andre, der oplever behov for at blive bedre til at få sit budskab igennem.

 

Lidt om baggrund

Oplever du, at du ikke altid trænger igennem til kollegerne, selvom det du har på dagsordenen er vigtigt for alle? Når du for eksempel forsøger at forklare det nye i overenskomsten, minder om sikkerhedsreglerne eller opfordrer til, at vi skal tale ordentligt til hinanden, lykkedes det ikke altid at komme igennem med budskabet.

 

Formidling er et håndværk, så ved at lære mere om menneskers forskellighed og ved at få og træne små formidlingsredskaber, kan du blive dygtigere i din formidling til kollegerne.

 

Du kommer til at arbejde med

·     At mennesker forstår og kommunikerer forskelligt.

·     Tips og tricks til, hvordan du kan håndtere at kollegerne forstår på forskellige måder.

·     At finde dine mål og pointer i det du vil formidle.

·     At forstærke din evne til at overbevise og være retorisk stærk.

·     At træne kort og klar kommunikation.

·     At stille klare, præcise spørgsmål til kollegerne.

·     At lytte til dine kolleger, mens du taler.

·     At bruge din nye viden og de nye redskaber til at finde ud af, hvordan du bedre kan løse de formidlingsopgaver, som du synes er vanskelige.

 

Det lærer du

Du ved, at det er nødvendigt at forholde sig til at mennesker forstår forskelligt, når man skal formidle noget. Du har fået redskaber til at ramme flere i din formidling. Du kan gøre din formidling klar og tydelig, ved at formulere mål og pointer. Du kan skabe dialog blandt kollegerne ved hjælp af spørgsmål. Du er mere lydhør overfor kollegerne, når du formidler dit budskab. Du kan løse dine konkrete formidlingsopgaver, med større succes.

Dato

18/11/2019 til 22/11/2019

Kursusnummer

4455-19-0001

Sted

Konventum
Erling Jensens Vej 1
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding

Målgruppen for kurset er tillidsvalgte og andre med tilhørsforhold til en medlemsorganisation under Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).
 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

ArbejdslivsTopmøde 2020

ArbejdslivsTopmøde 2020

Hvorfor oplever flere hjertebanken og overdrevet pres grundet arbejdet, trods et arbejdsmarked der historisk har udviklet sig mod flere hjælpemidler, HR-modeller og ny hensyn til tidsplanlægning? Og hvad kan vi som tillidsvalgte gøre for at navigere i dette hastige arbejdsliv?

På dette års ArbejdslivsTopmøde tager vi fat på nogle af disse konsekvenser og spørgsmål, som knytter sig til arbejdslivet i et nyt og opskruet tempo.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Bestyrelsens juleseminar

Bestyrelsens juleseminar 2020

Der er i disse år et stigende fokus på, at bestyrelsen skal spille en rolle i virksomhedens værdiskabelse og mindre på bestyrelsens rolle som kontrolinstans. For at få en mere aktiv bestyrelse kræver det, at der er nogle velfungerende, dynamiske og effektive arbejdsprocesser.

På konferencen vil du få konkrete, handlingsorienterede råd samt inspiration til dit bestyrelsesarbejde.