Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Formidling til kolleger

Hvem kan deltage

Tillidsvalgte og andre, der oplever behov for at blive bedre til at få sit budskab igennem.

 

Lidt om baggrund

Oplever du, at du ikke altid trænger igennem til kollegerne, selvom det du har på dagsordenen er vigtigt for alle? Når du for eksempel forsøger at forklare det nye i overenskomsten, minder om sikkerhedsreglerne eller opfordrer til, at vi skal tale ordentligt til hinanden, lykkedes det ikke altid at komme igennem med budskabet.

 

Formidling er et håndværk, så ved at lære mere om menneskers forskellighed og ved at få og træne små formidlingsredskaber, kan du blive dygtigere i din formidling til kollegerne.

 

Du kommer til at arbejde med

·     At mennesker forstår og kommunikerer forskelligt.

·     Tips og tricks til, hvordan du kan håndtere at kollegerne forstår på forskellige måder.

·     At finde dine mål og pointer i det du vil formidle.

·     At forstærke din evne til at overbevise og være retorisk stærk.

·     At træne kort og klar kommunikation.

·     At stille klare, præcise spørgsmål til kollegerne.

·     At lytte til dine kolleger, mens du taler.

·     At bruge din nye viden og de nye redskaber til at finde ud af, hvordan du bedre kan løse de formidlingsopgaver, som du synes er vanskelige.

 

Det lærer du

Du ved, at det er nødvendigt at forholde sig til at mennesker forstår forskelligt, når man skal formidle noget. Du har fået redskaber til at ramme flere i din formidling. Du kan gøre din formidling klar og tydelig, ved at formulere mål og pointer. Du kan skabe dialog blandt kollegerne ved hjælp af spørgsmål. Du er mere lydhør overfor kollegerne, når du formidler dit budskab. Du kan løse dine konkrete formidlingsopgaver, med større succes.

Dato

18/11/2019 til 22/11/2019

Kursusnummer

4455-19-0001

Sted

Konventum A/S
Erling Jensens Vej 1
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding

 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fagbevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Fagpolitisk talentudd.

Fagpolitisk talentuddannelse

Vil du være en del af den nye generation af fagpolitisk aktive? Mennesker, som skal kunne knytte stærke relationer til med-lemmer og potentielle medlemmer. De skal kunne skabe og drive faglige netværk og sætte skub i lokale aktiviteter, som giver mening for den enkelte og for fælles-skabet. De skal være med til at skabe nye fællesskaber, som det er attraktivt at være medlem af, uanset alder og erfaring på arbejdsmarkedet.

Personlig gennemslagskraft, politisk tæft, mod, organistorisk styrke og evne til at skabe fællesskaber med medlemmerne - noget for dig?

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.