Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Den svære samtale

Hvem kan deltage

Tillidsvalgte, fra både den private og offentlige sektor, der gerne vil klædes bedre på til at tage svære samtaler med kollegerne.

 

Lidt om baggrund
Som tillidsvalgt bliver du tit blandet ind i sager og situationer der vedrører dine kolleger. Disse sager kan nemt blive personlige for kollegerne og være om meget ømtålelige emner – og det stiller forventninger til dig som tillidsvalgt. Dette kursus vil sætte skarpt på, hvordan man forbereder sig selv til sådanne samtaler, som vi omtaler svære samtaler. Det kunne være kolleger, der har krise på hjemmefronten, som er på vej i et misbrug, som virker deprimeret eller lignende. Sådanne samtaler er hårde både for dig og din kollega, så derfor vil vi prøve, at forberede dig bedst muligt til sådan en situation.

 

Du kommer til at arbejde med
Vi sætter fokus på hvad der sker til sådanne samtaler, og der blive arbejdet med hvordan man bedst forbereder dem. Hvad skal du huske på, når man står med en kollega, der deler sine personlige frustrationer med dig? Hvordan hjælper du bedst din kollega, når du kan se, at en svær samtale er nødvendig? Sammen med andre tillidsvalgte vil I arbejde med emnet, så I til sidst vil have nye værktøjer til hvordan I bedst muligt hjælper jeres kolleger igennem en svær tid.

 

Det lærer du
Hvordan svære samtaler kan forekomme i dit virke som tillidsvalgt. Du vil få præsenteret redskaber til nemmere at kunne imødekomme sådanne samtaler, samt du vil vide hvordan du kan forberede dig til situationen. Du vil have en bedre forståelse for hvad der forventes af dig som tillidsvalgt, når man skal håndtere samtaler om personlige og/eller kritiske udfordringer, som nærer dine kolleger. Du vil opleve, at du nemmere vil kunne indgå i komplicerede samtaler, hvor der for eksempel kan være personlige konsekvenser på spil.

Dato

20/05/2019 til 22/05/2019

Kursusnummer

4457-19-0001

Sted

Konventum - LO-skolen
Gl Hellebækvej 70
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding


Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fabgevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Faglig Festival 2019

Faglig Festival 2019

Vi har rund fødselsdag i 2019 og planlægger en kæmpe Faglig Festival med fire forskellige kursusspor, der løber over en hel uge. Alle fire spor har fokus på fællesskabet og på at udvikle fællesskaber på arbejdspladsen - på arbejdsmarkedet og i fagforeningerne.

På kursussporene vil vi både kigge tilbage i tiden, kigge på nutiden og især kigge frem i tiden. Dette vil også afspejle sig i pædagogikken, så du kan forvente dig en både interessant, sjov og anderledes uge.

Samfundsansvar - CSR

Samfundsansvar - CSR

Du får viden og kendskab til CSR som strategisk begreb og hvordan du og dine kolleger kan bidrage til eller søge indflydelse på, hvordan CSR-politikken på jeres arbejdsplads kan forme sig.

Du får også konkrete værktøjer til at komme godt i gang hos jer. Det er vigtigt, at tillidsvalgte søger indflydelse og medbestemmelse til at bidrage til en aktiv politik på området, på alle niveauer i virksomheden/organisationen.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.