Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Gør glasset halvt fuldt - anerkendende kommunikation

Hvem kan deltage

Tillidsvalgte, der vil bruge deres kommunikation til at forbedre livet på arbejdspladsen. Alle kan drage vigtig og strategisk nytte af en anerkendende tilgang til kommunikationen, men især tillidsvalgte der døjer med organisatoriske udfordringer, usikkerhed eller dalende motivation på arbejdspladsen.

 

Lidt om baggrund

Det er vigtigt at have anerkendelse i et godt arbejdsmiljø. Ofte er det dog nemmere sagt end gjort i en hektisk hverdag, hvor opgaver konstant presser på. Ved at få indsigt i anerkendende kommunikation og dets praksis, får du som tillidsvalgt lettere ved at vende det negative til positivt, være nærværende og skabe motivation hos kollegerne.

 

Du kommer til at arbejde med

Kurset vil bringe dig igennem en spændende tur omkring den anerkendende tilgang. Her vil du finde ud af hvad den anerkendende tilgang er, og hvordan det påvirker vores kommunikation. Anerkendende kommunikation byder også på en række værktøjer, som vil gøre det lettere for dig at nå ud til dine kolleger og være nærværende. Du vil lære at bruge disse værktøjer ved at arbejde med eksempler fra virkelighedens verden, som du nemt ville kunne omsætte til din daglige gang på din arbejdsplads.

 

Det lærer du

At koble teorien om anerkendende kommunikation til din daglige praksis som tillidsvalgt og kollega. Du vil lære hvordan man kan skabe positiv energi og motivation igennem din hverdagskommunikation, og hvordan du kan bruge dette til at drive dine kolleger. Du vil forstå potentialet i en anerkendende tilgang til din egen kommunikation, samt træne hvordan du viser dine kolleger, at du er der for dem. Igennem praktiske værktøjer vil du få muligheder for at stoppe negative spiraler på din arbejdsplads og hjælpe dine kolleger med at skabe den arbejdsplads, som I ønsker.

Dato

20/05/2019 til 24/05/2019

Kursusnummer

4457-19-0003

Sted

Konventum - LO-skolen
Gl Hellebækvej 70
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding


Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fabgevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Faglig Festival 2019

Faglig Festival 2019

Vi har rund fødselsdag i 2019 og planlægger en kæmpe Faglig Festival med fire forskellige kursusspor, der løber over en hel uge. Alle fire spor har fokus på fællesskabet og på at udvikle fællesskaber på arbejdspladsen - på arbejdsmarkedet og i fagforeningerne.

På kursussporene vil vi både kigge tilbage i tiden, kigge på nutiden og især kigge frem i tiden. Dette vil også afspejle sig i pædagogikken, så du kan forvente dig en både interessant, sjov og anderledes uge.

Samfundsansvar - CSR

Samfundsansvar - CSR

Du får viden og kendskab til CSR som strategisk begreb og hvordan du og dine kolleger kan bidrage til eller søge indflydelse på, hvordan CSR-politikken på jeres arbejdsplads kan forme sig.

Du får også konkrete værktøjer til at komme godt i gang hos jer. Det er vigtigt, at tillidsvalgte søger indflydelse og medbestemmelse til at bidrage til en aktiv politik på området, på alle niveauer i virksomheden/organisationen.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.