Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Forstå din udenlandske chef - TR i en global verden

Hvem kan deltage

Tillidsvalgte, der skal forhandle og samarbejde med en udenlandsk leder eller som er underlagt koncernpolitikker fra en udenlandsk ejet virksomhed.

 

Lidt om baggrund

Har du en chef med udenlandsk baggrund, og oplever du udfordringer i samarbejdet? Eller arbejder du i en udenlandsk ejet virksomhed, hvor samarbejds- og forhandlingskulturen ligger langt fra den danske? Måske ender det i konflikter og faglige sager. Det kan være fordi det er to forskellige kulturer der mødes, hvor den danske model for medarbejderinddragelse ikke nødvendigvis er kendt eller respekteret af den udenlandske ledelse.

 

Du kommer til at arbejde med

·     Forskellige forståelser for ledelse og samarbejde i Danmark og i andre lande.

·     Hvordan håndteres ledelsesmæssige kulturforskelle på arbejdspladsen?

·     Hvorfor synes andre, at skandinaver – og i særdeleshed danskere – er så mærkelige?

·     Kulturel intelligens – hvad er det, og hvad betyder et for samarbejde og forhandling?

·     Hvordan skabes resultater med den udenlandske leder?

·     Handlingsplan for det fremtidige arbejde.

 

Det lærer du

Du får et grundigt indblik i kulturforskelle og for hvilken indflydelse kulturforskelle har på din hverdag som TR, hvor du skal forhandle og samarbejde med en udenlandsk ledelse. Du får tips og ideer til at skabe et bedre samarbejde i hverdagen. Og du laver din egen strategi for hvordan du kan udvikle samarbejdet, så du får skabt bedre resultater i dit TR-arbejde.

Dato

26/08/2019 til 28/08/2019

Kursusnummer

4717-19-0001

Sted

Konventum A/S
Erling Jensens Vej 1
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding

 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fagbevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Fagpolitisk talentudd.

Fagpolitisk talentuddannelse

Vil du være en del af den nye generation af fagpolitisk aktive? Mennesker, som skal kunne knytte stærke relationer til med-lemmer og potentielle medlemmer. De skal kunne skabe og drive faglige netværk og sætte skub i lokale aktiviteter, som giver mening for den enkelte og for fælles-skabet. De skal være med til at skabe nye fællesskaber, som det er attraktivt at være medlem af, uanset alder og erfaring på arbejdsmarkedet.

Personlig gennemslagskraft, politisk tæft, mod, organistorisk styrke og evne til at skabe fællesskaber med medlemmerne - noget for dig?

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.