Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Se Kursuskatalog for 2019

Samfundsansvar (CSR) på din arbejdsplads

Hvem kan deltage

Tillidsvalgte, SU- og MED-udvalgsmedlemmer samt medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

 

Lidt om baggrund

Langt fra de fleste virksomheder, store som små, private som offentlige, ved at når man strategisk vælger at arbejde med virksomhedens samfundsansvar (CSR) er det en god forretning, som kan ses på bundlinjen. Derfor er det vigtigt, at tillidsvalgte søger indflydelse og medbestemmelse til at bidrage til en aktiv politik på området, på alle niveauer i virksomheden/organisationen.

 

Du kommer til at arbejde med

Du kommer til at arbejde med begrebet CSR (Corporate Social Responsibility) med udgangspunkt i din virksomhed – virksomhedernes samfundsansvar – hvad dækker det over? Og hvor skal og kan du som tillidsvalgt opnå indflydelse på virksomhedens politik? Hvordan og hvilken rolle og arbejdsopgaver du og dine kolleger ønsker at tage initiativ til på jeres arbejdsplads.

 

·     Kortlægning af jeres virksomheds CSR-politik.

·     Igangsættelse af CSR-aktiviteter som en del af det faglige og arbejdsmiljøarbejdet.

·     AT formulere en faglig politisk strategi for jeres CSR-arbejde.

·     Hvordan kan du gennem CSR-aktiviteter skabe samarbejde mellem ledelsen og jer, som ansatte.

 

Det lærer du

Du får viden og kendskab til CSR som strategisk begreb og hvordan du og dine kolleger kan bidrage til – søge indflydelse på, hvordan CSR-politikken på jeres arbejdsplads kan forme sig. Du får også konkrete værktøjer til at komme godt i gang hos jer.

Dato

26/08/2019 til 28/08/2019
28/10/2019 til 30/10/2019

Kursusnummer

5087-19-0001

Sted

Konventum - LO-skolen
Erling Jensens Vej 1 (tidl. Gl. Hellebækvej 70)
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding

 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fagbevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Fagpolitisk talentudd.

Fagpolitisk talentuddannelse

Vil du være en del af den nye generation af fagpolitisk aktive? Mennesker, som skal kunne knytte stærke relationer til med-lemmer og potentielle medlemmer. De skal kunne skabe og drive faglige netværk og sætte skub i lokale aktiviteter, som giver mening for den enkelte og for fælles-skabet. De skal være med til at skabe nye fællesskaber, som det er attraktivt at være medlem af, uanset alder og erfaring på arbejdsmarkedet.

Personlig gennemslagskraft, politisk tæft, mod, organistorisk styrke og evne til at skabe fællesskaber med medlemmerne - noget for dig?

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.