Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Grundforløb for A/S- og ApS-bestyrelser

Hvem kan deltage

Alle nyvalgte medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og ApS-selskabsbestyrelser.

 

Lidt om baggrund

Som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem (MAB) er du med til at sikre, at bestyrelsen beslutter den rigtige strategi for virksomhedens udvikling, at virksomheden når de mål der er sat af bestyrelsen og at virksomheden har den rigtige ledelse. Du er med til at skabe værdi for både virksomheden og dine kolleger og mange bestyrelsesformænd er glade for at have medarbejdere i bestyrelsen. Som en formand siger:

 

”Vi har en, som er godt skolet i 3F. I starten tænkte vi, at han da var besværlig at samarbejde med, men vi kom til at sætte pris på ham. Han bringer virkeligheden ind i bestyrelsen, og han kan tage temperaturen på virksomheden. Han sørger for et løbende reality check’.

(Fra ’En smed i bestyrelsen er guld værd’, ugebrevet A4)

 

Vores uddannelse for MAB’ere giver dig en grundlæggende viden om din rolle og bestyrelsens pligter og ansvar, så du kan bidrage konstruktivt til bestyrelsesarbejdet.

 

Uddannelsen strækker sig over 10 dage, fordelt på to uger. Du tilmelder dig begge uger samtidig.

 

På grunduddannelsens første uge kommer du til at arbejde med

·     Selskabsloven; hvilke paragraffer skal du have styr på?

·     Din rolle som MAB; hvad siger bekendtgørelsen om MAB’ernes rolle og opgaver?

·     Kortlægning af din egen virksomhed og bestyrelse; hvordan er din virksomheds situation og hvem er dine bestyrelseskolleger?

·     God selskabsledelse; få inspiration til det ideelle bestyrelsesarbejde fra anbefalingerne om god selskabsledelse.

·     Strategiske analysemodeller; kom på omgangshøjde med de strategiske analysemodeller man bruger i ledelsesarbejdet.

 

På grunduddannelsens anden uge kommer du til at arbejde med

·     Regnskabsforståelse; dybdegående indsigt i hvordan du gennemskuer et regnskab og hvordan dit eget virksomhedsregnskab ser ud.

·     Årsregnskabsloven; hvilke paragraffer skal du have styr på?

·     Kommunikation i bestyrelsen; lær hvordan du stiller de rigtige spørgsmål og bliver hørt i bestyrelsen.

·     Strategi for dit bestyrelsesarbejde; lav din egen handlingsplan.

 

Hjemmeopgave mellem uge 1 og uge 2

På kursets første uge skal du stille dig selv en opgave, som skal afprøves til næste kursusgang. Det kan være en ny handling - noget du ikke har prøvet at gøre før – eller en handling hvor du ikke tidligere bevidst har fokuseret på, hvordan det virker i dit bestyrelsesarbejde. På kursets anden uge kigger vi på, hvordan den nye handling virkede og hvad du kan tage med dig fremover i bestyrelsesarbejdet.

 

Det lærer du

Vores uddannelse for MAB’ere giver dig en grundlæggende viden om din rolle, pligter og ansvar og du lærer at sætte din egen og dine kollegers erfaring og viden i spil over for bestyrelsen. Kurset gør det muligt for dig at kunne bidrage aktivt og udfordrende i bestyrelsesarbejdet.

Du får en grundig indsigt i bestyrelsens rolle og opgaver og din egen rolle som MAB. Du lærer at analysere et regnskab - ikke mindst dit eget virksomhedsregnskab. Du lærer også at forstå og arbejde med de mest anvendte analysemodeller til bestyrelsens strategiarbejde og får redskaber, der kan hjælpe dig til at stille de rigtige spørgsmål i bestyrelsen.

Dato

01/04/2019 til 05/04/2019
29/04/2019 til 03/05/2019

Kursusnummer

5030-19-0001

Sted

Konventum - LO-skolen
Gl Hellebækvej 70
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding


Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fabgevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Faglig Festival 2019

Faglig Festival 2019

Vi har rund fødselsdag i 2019 og planlægger en kæmpe Faglig Festival med fire forskellige kursusspor, der løber over en hel uge. Alle fire spor har fokus på fællesskabet og på at udvikle fællesskaber på arbejdspladsen - på arbejdsmarkedet og i fagforeningerne.

På kursussporene vil vi både kigge tilbage i tiden, kigge på nutiden og især kigge frem i tiden. Dette vil også afspejle sig i pædagogikken, så du kan forvente dig en både interessant, sjov og anderledes uge.

Samfundsansvar - CSR

Samfundsansvar - CSR

Du får viden og kendskab til CSR som strategisk begreb og hvordan du og dine kolleger kan bidrage til eller søge indflydelse på, hvordan CSR-politikken på jeres arbejdsplads kan forme sig.

Du får også konkrete værktøjer til at komme godt i gang hos jer. Det er vigtigt, at tillidsvalgte søger indflydelse og medbestemmelse til at bidrage til en aktiv politik på området, på alle niveauer i virksomheden/organisationen.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.