Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

IT - i det faglige arbejde

Hvem kan deltage

Alle, der ønsker at blive bedre til at kommunikere ved hjælp af digitale værktøjer i det faglige arbejde.

 

Lidt om baggrund

Digitale værktøjer udbredes med en hast, der dårligt kan måles. Ikke en dag går, uden at der lanceres et nyt vidunder, en dims man ”bare MÅ eje”. Udviklingen betyder, at der stilles væsentligt større krav til tillidsvalgtes håndtering af disse værktøjer, så de både kan være effektive i kommunikationen med medlemmerne og samtidig kan producere pæne materialer – det være sig referater, præsentationer og andet.

 

Det kommer du til at arbejde med

·     Egne udfordringer og behov, i forhold til det faglige arbejde.

·     Hvilke digitale værktøjer er relevante?

·     Introduktion til udvalgte programmer.

·     Brug af internettet, i forhold til løsning af opgaver som tillidsvalgt – herunder træning i at anvende søgeværktøjer.

·     Træning i at bruge programmer til formidling af budskaber – her bliver mulighed for at udforske, hvordan du i øvrigt kan peppe dine budskaber op med små lydfiler, foto og videoklip.

·     Sociale medier – Youtube, Facebook, Twitter, LinkedIn m.m. – Hvorfor er de interessante og hvor er deres begrænsninger?

·     Oprettelse af profil – hvilken risiko løber jeg?

·     Tips til at gebærde sig på nettet.

 

Det lærer du

Du har arbejdet med, og afdækket egne behov, i forhold til at anvende IT-værktøjer til løsning af faglige opgaver. Du har lært om IT-risici og -forholdsregler.

Du har lært hvordan der, hurtigt og effektivt, laves søgninger på internettet.

Du har fået kendskab til sociale medier, hvordan de fungerer og ideer til, hvad du kan bruge det til. Du har arbejdet med forskellige IT-programmer og hvordan en præsentation kan peppes op, ved at bruge smartphones, iphones, ipads og andre IT-gadgets.

Dato

18/03/2019 til 22/03/2019

Kursusnummer

5040-19-0001

Sted

Konventum - LO-skolen
Gl Hellebækvej 70
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding


Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fabgevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Faglig Festival 2019

Faglig Festival 2019

Vi har rund fødselsdag i 2019 og planlægger en kæmpe Faglig Festival med fire forskellige kursusspor, der løber over en hel uge. Alle fire spor har fokus på fællesskabet og på at udvikle fællesskaber på arbejdspladsen - på arbejdsmarkedet og i fagforeningerne.

På kursussporene vil vi både kigge tilbage i tiden, kigge på nutiden og især kigge frem i tiden. Dette vil også afspejle sig i pædagogikken, så du kan forvente dig en både interessant, sjov og anderledes uge.

Samfundsansvar - CSR

Samfundsansvar - CSR

Du får viden og kendskab til CSR som strategisk begreb og hvordan du og dine kolleger kan bidrage til eller søge indflydelse på, hvordan CSR-politikken på jeres arbejdsplads kan forme sig.

Du får også konkrete værktøjer til at komme godt i gang hos jer. Det er vigtigt, at tillidsvalgte søger indflydelse og medbestemmelse til at bidrage til en aktiv politik på området, på alle niveauer i virksomheden/organisationen.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.