Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Professionel rekruttering - Netværkskursus

Se organiseringskurserne for valgte og ansatte her

 

Se brochure om denne række netværkskurser her

 

Kursusgebyr
Kr. 4.500,-

Kr. 13.200,- for hele forløbet

 

Hvem kan deltage

Politisk valgte og ansatte konsulenter i fagforeninger og forbund, som har ansvar for organisering og rekruttering og er optaget af at udvikle fagbevægelsen.

 

 

Lidt om baggrund

Nogle fagforeninger har svært ved at tiltrække ikke mindst unge medlemmer. På netværkskurset giver vi en række bud på, hvad der gør, at en fagforening opleves som attraktiv, og hvordan vi får skabt fællesskaber sammen med medlemmerne.

 

 

 

1. Derfor har nogle fagforeninger så mange medlemmer

Nogle få fagforeninger i Danmark har en meget høj organiseringsgrad. Vi får en forskers bud på årsagerne og på, hvilke forhold det er muligt at påvirke. Vi får også oplæg fra to af de forbund, der har fat i næsten alle potentielle medlemmer og hører, hvad de er særlig gode til at gøre.

 

Underviser

Laust Høgedahl, Aalborg Universitet

 

Gæster

Claus Oxfeldt, Politiforbundet og Anders Bondo Christensen, Danmarks Lærerforening

 

Facilitator

Dorte Limbjerg, FTF

 

 

 

2. En attraktiv fagforening – OGSÅ for unge og atypisk ansatte

Hvad skal få unge og atypisk ansatte til at melde sig ind i en fagforening? Mange bliver mødt på uddannelsesstederne af studie- og moderorganisationerne. Men bliver de også mødt, når de får studiejob eller begynder at arbejde i vikarbureauer, gennem forskellige internetportaler eller som selvstændige og freelancere? Ofte får de snarere et indtryk af arbejdsmarkedes, som ”det må man bare leve med”. Det kan vi i de faglige organisationer gøre bedre, og på kurset arbejder iv blandt andet med nye digitale redskaber til at nå unge og atypisk ansatte og udvikle relevante ydelser til dem.

 

Underviser

Rasmus Juul Møberg, Aalborg Universitet

 

Facilitator

Dorte Limbjerg, FTF

 

 

 

3. Professionel rekruttering – hvad kan vi lære af vores svenske kolleger?

I Sverige konkurrerer de overenskomstbærende organisationer om medlemmerne. De konkurrerer ofte på meget konkrete fordele som lønforsikring og tilskud til kompetenceudvikling. De lokale TR går fra skrivebord til skrivebord på virksomhederne, og fagforeningerne kombinerer det med en meget professionel markedsføring. Vi kan godt lære noget af svenskerne, selv om vi ikke drømmer om svenske tilstande på alle punkter.

 

Underviser

Karolina Berntsson og Nina Kullberg, Unionen

 

Facilitator

Dorte Limbjerg, FTF

 

 

 

4. Sådan bygger vi engagementstrapper og styrker modet gennem hverdagsaktivisme

Vi udforsker, hvordan vi kan styrke medlemmernes idérigdom og bakke op om deres initiativer – og hvordan vi kan vække interesse og engagement blandt dem, vi ellers har svært ved at nå ud til. Undervejs lærer vi at bygge engagementstrapper, nytænke vores mødeformater, tænke i faglige sammenskudsgilder og definere mikrohandlinger, der gør det nemt for flere at være med. Det bliver en dag i modest, handlekraftens, borgerlystens og hverdagsaktivismens tegn.

 

Underviser

Nadja Pass, Borgerlyst

 

Facilitator

Dorte Limbjerg, FTF

 

 

Det lærer du

For alle 4 netværkskurser får du:

·         Inspiration og viden fra forskere, praktikere, politikere og ildsjæle.

·         Erfaringer fra både danske og nordiske aktører omkring organisering og rekruttering.

·         Viden om de krav medlemmer stiller til en aktiv fagbevægelse.

·         Konkrete forslag til, hvad vi som fagbevægelse kan gøre for at styrke fællesskabet mellem medlemmerne.

·         Et personligt netværk af fagpolitiske ledere og konsulenter med interesse for organisering og udvikling af fagbevægelsen.

Dato

21/03/2019 til 21/03/2019

Kursusnummer

5080-19-0063

Sted

Konventum - LO-skolen
Gl Hellebækvej 70
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding


Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fabgevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Faglig Festival 2019

Faglig Festival 2019

Vi har rund fødselsdag i 2019 og planlægger en kæmpe Faglig Festival med fire forskellige kursusspor, der løber over en hel uge. Alle fire spor har fokus på fællesskabet og på at udvikle fællesskaber på arbejdspladsen - på arbejdsmarkedet og i fagforeningerne.

På kursussporene vil vi både kigge tilbage i tiden, kigge på nutiden og især kigge frem i tiden. Dette vil også afspejle sig i pædagogikken, så du kan forvente dig en både interessant, sjov og anderledes uge.

Samfundsansvar - CSR

Samfundsansvar - CSR

Du får viden og kendskab til CSR som strategisk begreb og hvordan du og dine kolleger kan bidrage til eller søge indflydelse på, hvordan CSR-politikken på jeres arbejdsplads kan forme sig.

Du får også konkrete værktøjer til at komme godt i gang hos jer. Det er vigtigt, at tillidsvalgte søger indflydelse og medbestemmelse til at bidrage til en aktiv politik på området, på alle niveauer i virksomheden/organisationen.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.