Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Ungdommens faglige festival - overnatning i hus- Spor 4

Vi tænker stort!

En anderledes faglig kursusuge. Sådan kan man bedst beskrive det, der kommer til at ske på de fire faglige kursusspor på Faglig Festival i uge 23.

 

Kursussporene: Organisering, Fremtidens arbejdsmarked, Fremtidens fagbevægelse og Ungdommens faglige festival kan du læse om i de enkelte kursusbeskrivelser.

 

Gennem arbejde med tendenser og fremtidsværksteder skal vi lære og få ny indsigt. Vi skal udvikle svar og anbefalinger til fagbevægelsen, på den fremtid som vi ikke kender endnu. Vi skal producere videofilm, podcast og andre former for kommunikation, som kan bidrage til rebranding af fagbevægelsen. Vi skal indfange tendenser i fremtidens arbejdsmarked og fremtidens fagbevægelse, som vi endnu ikke kender dybden af. Vi skal tænke stort!

 

Vi fordyber os i de fire faglige spor, men undervejs bygger vi broer på tværs af sporene, så viden, idéer og anbefalinger forankres bredt. Denne uge bliver anderledes og sandsynligvis mere kreativ, end du er vant til, når du er på kursus. Så ud over det faglige udbytte får du også nye digitale værktøjer, du kan bruge i dit faglige arbejde.

 

Hver kursusdag bliver koblet til festivalens tema for de enkelte dage: Arbejdersangbogen, formændenes dag, demokratiets dag samt kunsten, kulturen og kreativitetens dag. Det hele slutter med en folkefest fredag eftermiddag og aften.

 

 

Ungdommens faglige festival – Spor 4

 

Dette spor er til dig, som enten er optaget af at arbejde med ungdomsorganisering eller til dig, som betegner dig som en ung tillidsvalgt eller aktiv på arbejdspladsen. Det I begge skal have til fælles: I vil se den faglige ungdom udvikle sig og have indflydelse på den danske fagbevægelse!

 

Fremtiden ligger hos ungdommen, men det er sjældent at vi rigtig lytter til den. Selvom kvaliteter som mange års erfaring kan være afgørende, så kan det lige så vel være en hæmsko for at bringe nye kræfter på banen. Nye kræfter, der skal overtage efter de erfarne. Nye kræfter, der skal kunne forstå fremtiden og dens tendenser. Nye kræfter, der skal kunne inspirere og lave fremgang. På dette spor skal vi arbejde på at finde disse nye kræfter.

 

Hvis man skal sikre sin fremtid, så skal man også sikre ungdommen, der skal udvikle den. Det er ikke kun her man kan finde nye, innovative og måske lidt alternative løsninger - det er også her vi finder nye kræfter, der skal bære fremtidens faglige arbejde.

 

Vi vil igennem ugen arbejde med forskellige processer, hvor jeres erfaringer, viden og ikke mindst vildeste fantasier vil blive sat i spil, for at vi sammen kan udvikle fremtidens fagbevægelse. Ved hjælp af eksperimentel inddragelse og deltagelse af sporets deltagere vil vi finde metoder til, hvordan vi finder, organiserer, engagerer og særligt aktiverer unge mennesker, der senere kan blive nøglepersoner i fagbevægelsens udvikling.

 

Man ved, at de tillidsvalgte bliver ældre og ældre, og snart går en betragtelig del af alle tillidsrepræsentanter på pension uden at have fundet sine efterfølgere. Samtidig ændrer vores forståelse for fællesskaber, sociale relationer og arbejdsformer sig konstant. Hvis fagbevægelsen skal stå stærkt i fremtiden, så skal der også være nye stærke kræfter til at bære den.

 

Så hvordan får vi unge til at gå op i det faglige? Hvordan gør vi dem til gode tillidsvalgte? Og hvordan får vi dem til at påvirke deres eget netværk? Det er blot noget af det, som vi sammen skal undersøge i løbet af en uge fyldt med inspirerende indslag, spændende oplæg og ny læring.

 

Vi vil skabe profiler for de faglige unge og undersøge, hvad der skal til for at organisere og aktivere disse. Vi vil eksperimentere med hvordan ungdommen bedst får indflydelse i fagbevægelsen og hvordan ungdommen kan sætte sit præg på arbejdsmarkedet.

 

Om det sker igennem aktivistiske kampagner, blog-indlæg, youtube-videoer eller en helt fjerde (indtil-nu-utænkelig) måde kan vi ikke fortælle jer – men I kan være med til at finde ud af det!

Dato

03/06/2019 til 07/06/2019

Kursusnummer

4423-19-0060

Sted

Konventum
Erling Jensens Vej 1
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding

Målgruppen for kurset er tillidsvalgte og andre med tilhørsforhold til en medlemsorganisation under Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).
 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

ArbejdslivsTopmøde 2020

ArbejdslivsTopmøde 2020

Hvorfor oplever flere hjertebanken og overdrevet pres grundet arbejdet, trods et arbejdsmarked der historisk har udviklet sig mod flere hjælpemidler, HR-modeller og ny hensyn til tidsplanlægning? Og hvad kan vi som tillidsvalgte gøre for at navigere i dette hastige arbejdsliv?

På dette års ArbejdslivsTopmøde tager vi fat på nogle af disse konsekvenser og spørgsmål, som knytter sig til arbejdslivet i et nyt og opskruet tempo.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Bestyrelsens juleseminar

Bestyrelsens juleseminar 2020

Der er i disse år et stigende fokus på, at bestyrelsen skal spille en rolle i virksomhedens værdiskabelse og mindre på bestyrelsens rolle som kontrolinstans. For at få en mere aktiv bestyrelse kræver det, at der er nogle velfungerende, dynamiske og effektive arbejdsprocesser.

På konferencen vil du få konkrete, handlingsorienterede råd samt inspiration til dit bestyrelsesarbejde.