Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Uddannelseskonference 2019

Download brochure her

 

Kursusgebyr
Kr. 7.500,-

 

Hvem kan deltage

Politisk valgte eller ansatte konsulenter, der har ansvar for deres centrale forbunds eller fagforenings uddannelse af tillidsvalgte.På dette års konference vil vi sætte fokus på, hvordan vi gennem nye uddannelsesformater, et dynamisk tankesæt og genopdagelse af formålet kan få ombrudt og operationaliseret nogle af de store udfordringer for fagbevægelsen, som samfundsudviklingen med prekarisering og digitalisering er rammen om.

 

Læs mere og tilmeld dig på (link til konventum.dk/)

   

PROGRAM  


ONSDAG DEN 22. MAJ 2019

 

09.30-10.00    

Ankomst, kaffe og morgenbrød

10.00-10.15

Rammen for uddannelseskonferencen, Dorte Limbjerg, Konventum

 

10.15-12.00

Prekarisering, nye varianter af gamle problemer?

I oplægget introduceres til moderne former for prekarisering. Det handler om de usikre, midlertidige jobs, hvoraf nogle udbydes på nye digitale platforme. Hvorfor sker denne udvikling og med hvilke konsekvenser for den enkelte, arbejdspladsen, såvel som samfundet i bredere forstand? Herefter fokuseres på betydningen for de faglige organisationer og de muligheder som findes – eller må opfindes for at imødegå usikre ansættelser. Hvordan udvikler vi strategier, værktøjer og uddannelsestilbud som addresserer prekariseringen? Hvad skal der gøres centralt og hvad kan der gøres lokalt? 

 

Janne Gleerup er PhD og lektor ved Roskilde Universitet. Hun forsker i arbejdsliv og læring med fokus på hvordan forskellige udviklingstræk på arbejdsmarkedet påvirker arbejdslivet, herunder hvordan udviklingen rejser nye udfordringer til faglige organisationers interessevaretagelse i relation til medlemmernes løn- og arbejdsforhold.

 

12.00-13.00

Frokost

 

13.00 – 14.30

Prekarisering, fortsat

 

14.30 – 15.00

Kaffe

 

15.00-18.00

 Dynamisk og fikseret tankesæt

Vi ved i dag, at vores muligheder for at udvikle kompetencer og opleve succes i høj grad er afhængig af vores mindset. Frygten for at fejle, for forandringer og for afvisninger, stopper mange initiativer og fastholder os i vores komfortzone.

 

Carol Dweck, der er Professor i psykologi ved Stanford University, har i sin motivationsforskning identificeret to typer af mindset: Et fikseret (fixed) og et dynamisk (growth), som vi kan bruge til at forstå vores lyst til og muligheder for at lære. Dwecks forskning tager afsæt i en undervisningskontekst, men vi ved, at vores tankesæt påvirkes og udvikles i alle livets arenaer og at det er muligt, at udvikle sit mindset livet igennem.

 

Birgit Schøn vil i sin workshop introducere os til pointerne i teorien om fikseret og dynamisk mindset. Vi vil arbejde med konkrete ideer til praksis, særligt med afsæt i begrebet feedback, som spiller en central rolle i at styrke et dynamisk tankesæt og en læringsorienteret kultur.

 

Birgit Schøn er uddannet lærer med PD i organisationsudvikling. Hun har i de sidste 10 år arbejdet, som ekstern konsulent med fokus på udvikling af god undervisningspraksis og af lærende fællesskaber i organisationen. 

 

18.00-19.00

Pause

 

19.00

Middag

 

TORSDAG DEN 23. MAJ 2019

 

09.00-12.00

 Nye uddannelsesformater

For to år siden satte Nadja Pass sig for at starte en helt ny form for læreanstalt – Samtidens Akademi. Her skaber hun nye handlefællesskaber, for kan udskifte modløsheden og magtesløsheden med troen på at det nytter og nyfortolker folkeoplysningen med helt nye læringsformer, der kan genfortrylle verden. På konferencen deler hun sine mange overvejelser og opdagelser fra udviklingsprocessen, giver masser af inspiration til nye mødeformer og afholder små samtalesaloner og værksteder undervejs, hvor deltagerne selv kan prøve kræfter med ideudviklingen af nye læringsformer.   

 

Nadja Pass er rektor for Samtidens Akademi, medstifter af Samfundslaboratoriet Borgerlyst og står sammen med Andreas Lloyd bag Samtalesaloner – små skub, der får folk til at falde i snak. 

 

12.00-13.00

Frokost

 

13.00-15.20

 At øve sig i formål

Mens Anders Folmer Buhelt var direktør i Ungdommens Røde Kors, blev det besluttet at genstarte organisationen. Ungdommens Røde Kors havde stor succes med at mobilisere unge og skaffe penge til indsatser for udsatte børn og unge i Danmark og udlandet. Men noget var ikke, som det burde være. De havde en oplevelse af at gøre en masse ting, som ikke gav mening, og organisationens formål oplevedes ikke som styrende for beslutningerne i hverdagen. Genstarten blev lavet for at genopdage formålet og genskabe mening i det daglige gennem samtaler med børn og unge.

 

Spørgsmålet er, om det også er tid til at genstarte fagbevægelsen? Hvilken rolle spiller uddannelse i genopdagelsen af formålet? Og kan man overhovedet øve sig i at lade formålet styre?

 

Anders Folmer Buhelt er akademichef for Akademiet for Social Innovation, som er en nyetableret samarbejdsplatform mellem forskellige sektorer og tidligere direktør i Ungdommens Røde Kors, som er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation.

 

15.20-15.30

Afslutning, tak for denne gang, Hans C. Hansen, Konventum

 

Dato

22/05/2019 til 23/05/2019

Kursusnummer

5080-19-0080

Sted

Konventum - LO-skolen
Gl Hellebækvej 70
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding


Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fabgevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Faglig Festival 2019

Faglig Festival 2019

Vi har rund fødselsdag i 2019 og planlægger en kæmpe Faglig Festival med fire forskellige kursusspor, der løber over en hel uge. Alle fire spor har fokus på fællesskabet og på at udvikle fællesskaber på arbejdspladsen - på arbejdsmarkedet og i fagforeningerne.

På kursussporene vil vi både kigge tilbage i tiden, kigge på nutiden og især kigge frem i tiden. Dette vil også afspejle sig i pædagogikken, så du kan forvente dig en både interessant, sjov og anderledes uge.

Samfundsansvar - CSR

Samfundsansvar - CSR

Du får viden og kendskab til CSR som strategisk begreb og hvordan du og dine kolleger kan bidrage til eller søge indflydelse på, hvordan CSR-politikken på jeres arbejdsplads kan forme sig.

Du får også konkrete værktøjer til at komme godt i gang hos jer. Det er vigtigt, at tillidsvalgte søger indflydelse og medbestemmelse til at bidrage til en aktiv politik på området, på alle niveauer i virksomheden/organisationen.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.