Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Grundforløb for A/S- og ApS-bestyrelser

Hvem kan deltage

Alle nyvalgte medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og ApS-selskabsbestyrelser.

 

Lidt om baggrund

Som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem (MAB) er du med til at sikre, at bestyrelsen beslutter den rigtige strategi for virksomhedens udvikling, at virksomheden når de mål der er sat af bestyrelsen og at virksomheden har den rigtige ledelse. Du er med til at skabe værdi for både virksomheden og dine kolleger og mange bestyrelsesformænd er glade for at have medarbejdere i bestyrelsen. Som en formand siger:

 

”Vi har en, som er godt skolet i 3F. I starten tænkte vi, at han da var besværlig at samarbejde med, men vi kom til at sætte pris på ham. Han bringer virkeligheden ind i bestyrelsen, og han kan tage temperaturen på virksomheden. Han sørger for et løbende reality check’.

(Fra ’En smed i bestyrelsen er guld værd’, ugebrevet A4)

 

Vores uddannelse for MAB’ere giver dig en grundlæggende viden om din rolle og bestyrelsens pligter og ansvar, så du kan bidrage konstruktivt til bestyrelsesarbejdet.

 

Uddannelsen strækker sig over 10 dage, fordelt på to uger. Du tilmelder dig begge uger samtidig.

 

På grunduddannelsens første uge kommer du til at arbejde med

  • Selskabsloven; hvilke paragraffer skal du have styr på?

  • Din rolle som MAB; hvad siger bekendtgørelsen om MAB’ernes rolle og opgaver?

  • Kortlægning af din egen virksomhed og bestyrelse; hvordan er din virksomheds situation og hvem er dine bestyrelseskolleger?

  • God selskabsledelse; få inspiration til det ideelle bestyrelsesarbejde fra anbefalingerne om god selskabsledelse.

  • Strategiske analysemodeller; kom på omgangshøjde med de strategiske analysemodeller man bruger i ledelsesarbejdet.

 

På grunduddannelsens anden uge kommer du til at arbejde med

  • Regnskabsforståelse; dybdegående indsigt i hvordan du gennemskuer et regnskab og hvordan dit eget virksomhedsregnskab ser ud.

  • Årsregnskabsloven; hvilke paragraffer skal du have styr på?

  • Kommunikation i bestyrelsen; lær hvordan du stiller de rigtige spørgsmål og bliver hørt i bestyrelsen.

  • Strategi for dit bestyrelsesarbejde; lav din egen handlingsplan.

 

Hjemmeopgave mellem uge 1 og uge 2

På kursets første uge skal du stille dig selv en opgave, som skal afprøves til næste kursusgang. Det kan være en ny handling - noget du ikke har prøvet at gøre før – eller en handling hvor du ikke tidligere bevidst har fokuseret på, hvordan det virker i dit bestyrelsesarbejde. På kursets anden uge kigger vi på, hvordan den nye handling virkede og hvad du kan tage med dig fremover i bestyrelsesarbejdet.

 

Det lærer du

Vores uddannelse for MAB’ere giver dig en grundlæggende viden om din rolle, pligter og ansvar og du lærer at sætte din egen og dine kollegers erfaring og viden i spil over for bestyrelsen. Kurset gør det muligt for dig at kunne bidrage aktivt og udfordrende i bestyrelsesarbejdet.

Du får en grundig indsigt i bestyrelsens rolle og opgaver og din egen rolle som MAB. Du lærer at analysere et regnskab - ikke mindst dit eget virksomhedsregnskab. Du lærer også at forstå og arbejde med de mest anvendte analysemodeller til bestyrelsens strategiarbejde og får redskaber, der kan hjælpe dig til at stille de rigtige spørgsmål i bestyrelsen.

Dato

21/09/2020 til 25/09/2020
23/11/2020 til 27/11/2020

Kursusnummer

5030-20-0002

Sted

Konventum
Erling Jensens Vej 1
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding

Målgruppen for kurset er tillidsvalgte og andre med tilhørsforhold til en medlemsorganisation under Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).
 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

ArbejdslivsTopmøde 2020

ArbejdslivsTopmøde 2020

Hvorfor oplever flere hjertebanken og overdrevet pres grundet arbejdet, trods et arbejdsmarked der historisk har udviklet sig mod flere hjælpemidler, HR-modeller og ny hensyn til tidsplanlægning? Og hvad kan vi som tillidsvalgte gøre for at navigere i dette hastige arbejdsliv?

På dette års ArbejdslivsTopmøde tager vi fat på nogle af disse konsekvenser og spørgsmål, som knytter sig til arbejdslivet i et nyt og opskruet tempo.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Bestyrelsens juleseminar

Bestyrelsens juleseminar 2020

Der er i disse år et stigende fokus på, at bestyrelsen skal spille en rolle i virksomhedens værdiskabelse og mindre på bestyrelsens rolle som kontrolinstans. For at få en mere aktiv bestyrelse kræver det, at der er nogle velfungerende, dynamiske og effektive arbejdsprocesser.

På konferencen vil du få konkrete, handlingsorienterede råd samt inspiration til dit bestyrelsesarbejde.