Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Styrk klubben på din arbejdsplads

Hvem kan deltage

Tillidsvalgte, der har en faglig klub på arbejdspladsen.

 

Vi forudsætter at mindst to tillidsvalgte fra arbejdspladsen deltager sammen. Hvis I har en klubbestyrelse, vil det være en fordel at mere end to bestyrelsesmedlemmer deltager.

 

Lidt om baggrund

Den faglige klub kan være de tillidsvalgtes allerstærkeste fundament i det faglige arbejde på arbejdspladsen. Men mange steder ligger den faglige klub lidt i dvale, fordi der ikke er fundet metoder til at inddrage kollegerne og involvere dem i arbejdet. Tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten har nok at tage sig af, så hvem skal holde liv i klubben?

 

Svaret er, at flere kolleger skal involveres i klubbens arbejde. Hvis I savner idéer, metoder og konkrete værktøjer til at få skabt liv og engagement i den faglige klub, så er dette kurset for dig og dine kolleger.

 

På første modul arbejder du med

  • Klubbens formål og potentiale

  • Involvering og aktivering af kollegerne

  • Organisering og relationer

  • Mødeformer der aktiverer og engagerer

  • Analog og digital kommunikation

  • Strategisk ledelse af fagligt arbejde

 

Mellem modul 1 og 2 arbejder du hjemme med en selvvalgt opgave.

 

På andet modul arbejder du videre med

  • Sparring og feedback
  • Præsentationsteknikker
  • Lederskab og følgeskab
  • Mål og handleplaner

 

Det lærer du

At kortlægge og analysere din arbejdsplads og får fif og idéer til, hvordan du kan inddrage kollegerne i det faglige arbejde. Får værktøjer til at styrke kommunikationen – både den analoge og den digitale – så du efter kurset er klædt rigtig godt på, til at håndtere og koordinere kollegernes forskellige holdninger og idéer. Du lærer at arbejde strategisk med ledelse af klubarbejdet, og at holde møder der både involverer og engagerer deltagerne. Endvidere får du trænet din præsentationsteknik, så du får større opbakning og gennemslagskraft. Du afslutter kurset med en konkret handleplan for udvikling af den faglige klub på din arbejdsplads.

Dato

25/05/2020 til 27/05/2020
26/10/2020 til 28/10/2020

Kursusnummer

4426-20-0002

Sted

Konventum
Erling Jensens Vej 1
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding

Målgruppen for kurset er tillidsvalgte og andre med tilhørsforhold til en medlemsorganisation under Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).
 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

ArbejdslivsTopmøde 2020

ArbejdslivsTopmøde 2020

Hvorfor oplever flere hjertebanken og overdrevet pres grundet arbejdet, trods et arbejdsmarked der historisk har udviklet sig mod flere hjælpemidler, HR-modeller og ny hensyn til tidsplanlægning? Og hvad kan vi som tillidsvalgte gøre for at navigere i dette hastige arbejdsliv?

På dette års ArbejdslivsTopmøde tager vi fat på nogle af disse konsekvenser og spørgsmål, som knytter sig til arbejdslivet i et nyt og opskruet tempo.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Bestyrelsens juleseminar

Bestyrelsens juleseminar 2020

Der er i disse år et stigende fokus på, at bestyrelsen skal spille en rolle i virksomhedens værdiskabelse og mindre på bestyrelsens rolle som kontrolinstans. For at få en mere aktiv bestyrelse kræver det, at der er nogle velfungerende, dynamiske og effektive arbejdsprocesser.

På konferencen vil du få konkrete, handlingsorienterede råd samt inspiration til dit bestyrelsesarbejde.