Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Enneagram - Modul 1 og 2

Hvem kan deltage

TR, AMR og andre, med behov for at vide mere om menneskers forskellighed og adfærdsprofiler.

 

Lidt om baggrund:

På en arbejdsplads er der mange mennesker med forskellig bagage, der påvirker måden, der tænkes på. Hvordan vi opfører os, og hvilke behov vi har. På dette kursus får du indsigt i egne og andres mangfoldighed, får ideer til hvordan det kan være befordrende for dit samarbejde med dem, i stedet for at blive til frustrationer.

 

På Modul 1 kommer du til at arbejde med:

Enneagrammet's 9 persontyper, udviklingsveje og stressfaktorer, motivation og behov, klar kommunikation, værktøjer til at modtage og give feedback, bryde uvaner, styrk befordrende handlemønstre, anerkende mangfoldighedens potentialer samt træningsøvelser, hvor du kan udforske dine udfordringer.

 

På Modul 2 kommer du til at arbejde med:

Repetition, persontyperelationer, essensniveauer, testopbygning og udformer en certificeringsopgave.

 

Det lærer du

Modul 1 får du hjælpeværktøjer, så du kan stille skarpt på egen og andres opfattelser, behov og motivation. Du får ideer og viden til at udvikle dine egne mønstre og vaner, se dig selv og dine kolleger på nye måder – og du kan spørge relevant og konstruktivt ind til kollegers adfærd. Gennem viden om ressourcer skabes nye udviklingsveje, der kan hjælpe med håndteringen af samspillet med andre, således at jeres udfordringer kan imødekommes mere konstruktivt og samarbejdet styrkes.

 

Modul 2 får du indblik i relationerne mellem mennesker, enten arbejdsmæssige eller private. Essensniveau-teorien bliver gennemgået og de enkelte niveauer belyst. Desuden arbejdes der med dens betydning for dig og for andre. Du lærer hvordan den webbaserede Enneagramtest er opbygget, og hvordan du – som testbruger – skal forholde dig til testfortolkningen.

Dato

24/08/2020 til 28/08/2020

Kursusnummer

5181-20-0001

Sted

Konventum
Erling Jensens Vej 1
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding

Målgruppen for kurset er tillidsvalgte og andre med tilhørsforhold til en medlemsorganisation under Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).
 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

ArbejdslivsTopmøde 2020

ArbejdslivsTopmøde 2020

Hvorfor oplever flere hjertebanken og overdrevet pres grundet arbejdet, trods et arbejdsmarked der historisk har udviklet sig mod flere hjælpemidler, HR-modeller og ny hensyn til tidsplanlægning? Og hvad kan vi som tillidsvalgte gøre for at navigere i dette hastige arbejdsliv?

På dette års ArbejdslivsTopmøde tager vi fat på nogle af disse konsekvenser og spørgsmål, som knytter sig til arbejdslivet i et nyt og opskruet tempo.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Bestyrelsens juleseminar

Bestyrelsens juleseminar 2020

Der er i disse år et stigende fokus på, at bestyrelsen skal spille en rolle i virksomhedens værdiskabelse og mindre på bestyrelsens rolle som kontrolinstans. For at få en mere aktiv bestyrelse kræver det, at der er nogle velfungerende, dynamiske og effektive arbejdsprocesser.

På konferencen vil du få konkrete, handlingsorienterede råd samt inspiration til dit bestyrelsesarbejde.