Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Afgangsprojekt

Snart ved vejs ende! Afgangsprojektet er det sidste modul på akademiuddannelse. Her skal du groft sagt vise alt hvad du har lært – at du metodisk og analytisk kan behandler en praksisnær og kompleks problemstilling.

Indhold

På modulet beskæftiger vi os med:

 

  • Teorier og modeller inden for ledelse, organisation og strategi
  • Indsamling og anvendelse af empiri
  • Metode- og analyseforståelse.

Brugbarhed

Modulet højner din forståelse og kompetencer ved, at du kan:

 

  • Identificere en praksisnær problemstilling, og vurdere hvordan den bør analyseres og håndteres
  • Anvende viden om ledelsesteorier og metoder til at behandle en given problemstilling
  • Tage ansvar for at udvikle organisationen.

 

Hjemmearbejde

Studierne fylder meget i uddannelsen – især imellem seminarerne! Vær opmærksom på det, og afsæt tiden til det!

 

Eksamen

Individuel mundtlig eksamen på baggrund af afgangsprojektet, med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

 

Praktisk information

Fagbevægelsens akademiuddannelse er for dig, der er tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, afdelings-/-næstformand – eller på anden måde spiller en central rolle overfor kolleger, medarbejdere eller ledelse. Det er en anerkendt kompetencegivende uddannelse, der udvikler dine kompetencer på et højt niveau inden for kommunikation, ledelse, gennemslagskraft, forandringer og meget mere. Vi tager udgangspunkt i både de klassiske teorier og den nyeste viden – hele tiden med hverdagen for øje – og hele tiden med udgangspunkt i fagbevægelsens værdier. Du bliver en anden – og stærkere – person!

 

Hvem kan deltage

Adgang til optagelse på Akademiuddannelse i Ledelse eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse.

 

Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse. Den teoretiske viden kan være opnået på mange måder, f.eks. på FIU-kurser.

 

Der kan optages ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

 

Tilmelding

Medlemmer af FIU-samarbejdet tilmeldes via afdeling / forbund på kursusnummer.

Andre tilmeldes direkte på kursus@konventum.dk

 

Tilmeldingsfrist

– senest en måned før datoen for den første periode eller så længe der er ledige pladser.

Dato

11/01/2021 til 12/01/2021
08/03/2021 til 09/03/2021
13/04/2021 til 14/04/2021
15/06/2021 til 15/06/2021
16/06/2021 til 16/06/2021

Kursusnummer

5606-21-0001

Sted

Konventum
Erling Jensens Vej 1
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding

Målgruppen for kurset er tillidsvalgte og andre med tilhørsforhold til en medlemsorganisation under Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).
 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Arbejdslivskonference 2021

Arbejdslivskonference 2021

Hvorfor oplever flere hjertebanken og overdrevet pres grundet arbejdet, trods et arbejdsmarked der historisk har udviklet sig mod flere hjælpemidler, HR-modeller og ny hensyn til tidsplanlægning? Og hvad kan vi som tillidsvalgte gøre for at navigere i dette hastige arbejdsliv?

På dette års ArbejdslivsTopmøde tager vi fat på nogle af disse konsekvenser og spørgsmål, som knytter sig til arbejdslivet i et nyt og opskruet tempo.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Bestyrelsens juleseminar

Bestyrelsens juleseminar 2021

Der er i disse år et stigende fokus på, at bestyrelsen skal spille en rolle i virksomhedens værdiskabelse og mindre på bestyrelsens rolle som kontrolinstans. For at få en mere aktiv bestyrelse kræver det, at der er nogle velfungerende, dynamiske og effektive arbejdsprocesser.

På konferencen vil du få konkrete, handlingsorienterede råd samt inspiration til dit bestyrelsesarbejde.