Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Kurser & uddannelser / null / null / null

Disruption - Arbejdsmarked 4.0 - Temauge

Hvem kan deltage

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

 

Lidt om baggrund

Arbejdsmarkedet bliver mere og mere komplekst. De tillidsvalgte skal have flere muligheder for at afprøve og træne en vifte af kompetencer, hvis de skal kunne støtte deres kolleger i fremtiden.

Du kommer til at arbejde med:

 

Vi kommer til at arbejde med forskellige scenarier, der kan synliggøre hvad det er for nye roller og arbejdsopgaver der venter dig som TR eller AMR på arbejdsmarked 4.0.

 

Scenarierne kunne være:

  • Forandrede ansættelsesvilkår og dermed behov for nye lokalaftaler, f.eks. øget brug af vikarer, frivillige og nyttejob.
  • Påvirkning af virksomhederne for at fastholde at tillidsvalgte og medarbejdere inddrages i forandrings- og effektiviseringsprocesser og ved offentlige udliciteringer.
  • Hvad sker der med kollegerne når teknologien påvirker faget og arbejdsgangene – hvordan tager vi hånd om kollegerne ved forandringer?
  • Ny teknologi og ændringer i arbejdsopgaver kræver nye kompetencer – hvordan motiverer vi kollegerne til at deltage i efteruddannelse?
  • Værdien af kollegernes faglighed skal synliggøres i en tid med forandringer.

 

Vi kommer til at arbejde med ansættelse og afskedigelse, kollegernes og virksomhedens faglighed og efteruddannelse af kolleger. Vi vil inddrage digitale redskaber i temaugen.

 

Det lærer du

Du får viden, du deler erfaringer og du får kendskab til de faktorer, der har indflydelse på, hvordan arbejdsmarkedet forandrer sig. Du får også konkrete forslag til, hvordan du kan handle, i forhold til forandringer på din arbejdsplads.

Dato

17/09/2018 til 21/09/2018

Kursusnummer

5083-18-0001

Sted

Konventum - LO-skolen
Gl Hellebækvej 70
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding


Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fabgevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Uddannelsen er ikke datofastsat endnu, men følg med her på siden!

Faglig Festival 2019

Faglig Festival 2019

Vi har rund fødselsdag i 2019 og planlægger en kæmpe Faglig Festival med fire forskellige kursusspor, der løber over en hel uge. Alle fire spor har fokus på fællesskabet og på at udvikle fællesskaber på arbejdspladsen - på arbejdsmarkedet og i fagforeningerne.

På kursussporene vil vi både kigge tilbage i tiden, kigge på nutiden og især kigge frem i tiden. Dette vil også afspejle sig i pædagogikken, så du kan forvente dig en både interessant, sjov og anderledes uge.

Samfundsansvar - CSR

Samfundsansvar - CSR

Du får viden og kendskab til CSR som strategisk begreb og hvordan du og dine kolleger kan bidrage til eller søge indflydelse på, hvordan CSR-politikken på jeres arbejdsplads kan forme sig.

Du får også konkrete værktøjer til at komme godt i gang hos jer. Det er vigtigt, at tillidsvalgte søger indflydelse og medbestemmelse til at bidrage til en aktiv politik på området, på alle niveauer i virksomheden/organisationen.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.