Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Rehabilitering - nu også på beskæftigelsesområdet

Kursusgebyr

Kr. 2.500,-


Hvem kan deltage

Socialrådgivere, konsulenter og andre i medlemsorganisationerne, der vejleder og bistår medlemmer i forbindelse med sygdom og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

 

Lidt om baggrund

Rehabilitering har siden reformen i 2013 været et nøgleord i mange kommuners beskæftigelsesindsats. Men hvad er beskæftigelsesrettet rehabilitering? Hvordan er praksis i jobcentrene? Hvilke udfordringer møder vi, når vi skal hjælper medlemmerne?

 

Du kommer til at arbejde med

·     Forskning i rehabilitering på beskæftigelsesområdet.

·     De kommunale rehabiliteringsteam – reformen om fleksjob og førtidspension.

·     Praksis i forhold til ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

·     Rehabiliterende indsatser på beskæftigelsesområdet.

·     Hvilke udfordringer ser vi med arbejdsrettet rehabilitering.

 

Med afsæt i underviseren, Tanja Dalls, egen forskning i beskæftigelsesrettet rehabilitering, jobcenterpraksis samt sygemeldte borgeres erfaringer og perspektiv, drøfter vi de konkrete udfordringer, der opleves i det daglige arbejde med sygemeldte borgere og samarbejdet med jobcentret.

 

Vi inddrager cases, og der vil være plads til erfaringsudveksling og videndeling. Endelig vil vi drøfte forslag til tilpasninger og ændringer.

 

 

Det lærer du

Vi går i dybden med begrebet arbejdsrettet rehabilitering og de politiske intentioner, der ligger bag. Du får konkret viden om praksis inden for området, og hvilke udfordringer, der er, så du kan yde den bedst mulige vejledning til dine medlemmer.

 

Underviser:

Tanja Dalls.

Dato

04/11/2019 til 04/11/2019

Kursusnummer

5080-19-0040

Sted

DGI-Byen
Tietgensgade 65
1704 København V
Telefon - 33298000

Tilmelding

Målgruppen for kurset er tillidsvalgte og andre med tilhørsforhold til en medlemsorganisation under Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).
 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

ArbejdslivsTopmøde 2020

ArbejdslivsTopmøde 2020

Hvorfor oplever flere hjertebanken og overdrevet pres grundet arbejdet, trods et arbejdsmarked der historisk har udviklet sig mod flere hjælpemidler, HR-modeller og ny hensyn til tidsplanlægning? Og hvad kan vi som tillidsvalgte gøre for at navigere i dette hastige arbejdsliv?

På dette års ArbejdslivsTopmøde tager vi fat på nogle af disse konsekvenser og spørgsmål, som knytter sig til arbejdslivet i et nyt og opskruet tempo.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Bestyrelsens juleseminar

Bestyrelsens juleseminar 2020

Der er i disse år et stigende fokus på, at bestyrelsen skal spille en rolle i virksomhedens værdiskabelse og mindre på bestyrelsens rolle som kontrolinstans. For at få en mere aktiv bestyrelse kræver det, at der er nogle velfungerende, dynamiske og effektive arbejdsprocesser.

På konferencen vil du få konkrete, handlingsorienterede råd samt inspiration til dit bestyrelsesarbejde.