Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Rehabilitering - nu også på beskæftigelsesområdet

Kursusgebyr

Kr. 2.500,-


Hvem kan deltage

Socialrådgivere, konsulenter og andre i medlemsorganisationerne, der vejleder og bistår medlemmer i forbindelse med sygdom og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

 

Lidt om baggrund

Rehabilitering har siden reformen i 2013 været et nøgleord i mange kommuners beskæftigelsesindsats. Men hvad er beskæftigelsesrettet rehabilitering? Hvordan er praksis i jobcentrene? Hvilke udfordringer møder vi, når vi skal hjælper medlemmerne?

 

Du kommer til at arbejde med

·     Forskning i rehabilitering på beskæftigelsesområdet.

·     De kommunale rehabiliteringsteam – reformen om fleksjob og førtidspension.

·     Praksis i forhold til ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

·     Rehabiliterende indsatser på beskæftigelsesområdet.

·     Hvilke udfordringer ser vi med arbejdsrettet rehabilitering.

 

Med afsæt i underviseren, Tanja Dalls, egen forskning i beskæftigelsesrettet rehabilitering, jobcenterpraksis samt sygemeldte borgeres erfaringer og perspektiv, drøfter vi de konkrete udfordringer, der opleves i det daglige arbejde med sygemeldte borgere og samarbejdet med jobcentret.

 

Vi inddrager cases, og der vil være plads til erfaringsudveksling og videndeling. Endelig vil vi drøfte forslag til tilpasninger og ændringer.

 

 

Det lærer du

Vi går i dybden med begrebet arbejdsrettet rehabilitering og de politiske intentioner, der ligger bag. Du får konkret viden om praksis inden for området, og hvilke udfordringer, der er, så du kan yde den bedst mulige vejledning til dine medlemmer.

 

Underviser:

Tanja Dalls.

Dato

04/11/2019 til 04/11/2019

Kursusnummer

5080-19-0040

Sted

DGI-Byen
Tietgensgade 65
1704 København V
Telefon - 33298000

Tilmelding

 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fagbevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Samfundsansvar - CSR

Samfundsansvar - CSR

Du får viden og kendskab til CSR som strategisk begreb og til, hvordan du og dine kolleger kan bidrage til eller søge indflydelse på udformningen af CSR-politikken på jeres arbejdsplads.

Du får også konkrete værktøjer til at komme godt i gang hos jer. Det er vigtigt, at tillidsvalgte søger indflydelse og medbestemmelse til at bidrage til en aktiv politik på området, på alle niveauer i virksomheden/organisationen.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.