Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Se Kursuskatalog for 2019

Hjælp dine medl. med at løse deres problemer selv

- bliv en aflastet TR

 

Hvem kan deltage

Tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter, politisk valgte og konsulenter.

 

Lidt om baggrund

Når et medlem – en kollega – henvender sig til dig med et problem, er det ikke altid klart, hvilken form for hjælp han eller hun har brug for. Ofte har den pågældende ikke selv forstået problemet til bunds endnu, og som samtalepart skal du være åben og stille mange spørgsmål – snarere end at overtage problemet og komme med faste recepter til at løse det.

 

Du kommer til at arbejde med

  • En afgørende faktor: Hvem tager initiativ til samtalen?

  • Hvordan hjælper jeg medlemmet til selv at finde løsningen?

  • Hvordan undgår jeg at tage problemet på mig?

  • Træning i coaching.

  • Analyse af jeres egne samtaler og deres indhold, forløb og udfald.

  • Viden om systematiske spørgeteknikker.

  • Anerkendende spørgsmål.

  • Hjælp til at komme videre med egne problemstillinger.

 

Sådan arbejder vi

Korte oplæg, interviewøvelser i små grupper. Træning i at stille spørgsmål med udgangspunkt i jeres egne problemstillinger. Der bliver lagt op til, at I arbejder med emnet mellem kursusdagene både gennem læsning af artikler og ved praktisk involvering af kolleger på deres arbejdsplads.

 

Det lærer du

De samtaler, vi arbejder med på kurset, er dem, hvor der er brug for en nærmere undersøgelse af situationen. Det kan være ved konflikter med lederen, samarbejdsproblemer med kolleger, sygdom eller lignende. Ved at deltage i dette kursus får du kendskab til coaching som arbejdsmetode i forhold til at hjælpe medlemmer og kolleger til at komme videre med fastlåste personlige arbejdsrelaterede problemstillinger. Vi arbejder med, hvordan du opbygger medlemmets egen handlekraft, når det er det, der er brug for.

Dato

10/03/2020 til 11/03/2020
22/04/2020 til 23/04/2020

Kursusnummer

5080-20-0002

Sted

Konventum A/S
Erling Jensens Vej 1
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding

 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fagbevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Fagpolitisk talentudd.

Fagpolitisk talentuddannelse

Vil du være en del af den nye generation af fagpolitisk aktive? Mennesker, som skal kunne knytte stærke relationer til med-lemmer og potentielle medlemmer. De skal kunne skabe og drive faglige netværk og sætte skub i lokale aktiviteter, som giver mening for den enkelte og for fælles-skabet. De skal være med til at skabe nye fællesskaber, som det er attraktivt at være medlem af, uanset alder og erfaring på arbejdsmarkedet.

Personlig gennemslagskraft, politisk tæft, mod, organistorisk styrke og evne til at skabe fællesskaber med medlemmerne - noget for dig?

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.